Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Vilka är orsakerna till att företag misslyckas online?

De stora vinsterna kommer när företag ökar sin konvertering på den datatrafik de redan har idag, istället för att lägga alla resurser på att försöka öka mängden trafik till webbsidan.
En expert inom området, Lina Hansson, Conversion Specialist på Google, förklarar varför företag inte lyckas med sin verksamhet online.

Lina Hansson har arbetat med de största företagen i Norden, och hjälpt dem att öka konverteringen på deras webbsidor genom att analysera data. Hon älskar siffror och är expert på att tolka och förstå dem, även känslorna som finns bakom siffrorna. Lina ser ofta återkommande problemmönster som hindrar företagen från att lyckas med sin närvaro online. Nedan berättar Lina om tre stycken återkommande problemmönster och hur organisationer bör lösa dessa problem.

1. Avsaknad av strategibeslut
För det första kan det saknas förståelse från ledningen eller stakeholders om vad som behövs och vad man har att vinna på att bli vassa inom digitala områden. Strategibeslutet måste komma på plats – ”vi ska bli riktigt bra inom det digitala, och vi ska kämpa för att sätta del efter del på plats.”
Man löser detta genom att ge stakeholders förståelse för vad de förlorar i tappad vinst. Att inte jobba med marketing analytics, det vill säga att studera och konstant optimera sina marknadsinvesteringar, kan innebära att ett företag får en tiondel av försäljningen jämfört med vad de annars skulle kunna få för samma investeringsnivå. Att inte optimera företagets webbsida kan innebära många miljoner tappad vinst om året. Jag brukar gå in och visa att om en sites konverteringsgrad skulle öka med bara 5 procent skulle det innebära x antal miljoner i ökad vinst på ett år. För att få den lilla ökningen så rekommenderar jag att företaget testar att göra y och z, vilket har visat sig ge effekt inom de här olika casen. Ett enkelt test, där man får siffror på vad resultaten blir, och därefter brukar allas ögon riktas mot möjligheterna.

2. Den operativa kunskapsnivån
Den operativa kunskapen måste finnas på plats hos de anställda i företaget, eller så måste företaget anlita den externt av personer som är riktigt skillade. Spara inte in på kompetens – den kommer avgöra om ni får en ökad vinst på 5 procent eller 50 procent. Digitala områden kräver nämligen hantverkskunskap. Det är operativa taktiker inom data, analys, kod, webbpsykologi, trender inom nya kanaler, hur prestationen påverkas av olika begränsningar osv, som avgör resultatet. I framtiden kommer kompetensutveckling bli en av företagens stora utmaningar. Kraven på de anställda kommer skifta och utvecklas i vår ständigt föränderliga omvärld, vilket gör att behoven av löpande utbildning och tid att lära blir allt större, och måste få en stående ruta in i de anställdas kalendrar.

3. Bryt upp era silos
Det sista problemområdet är att människor inom olika avdelningar inte pratar med varandra eller letar efter insikter från sina kunder (i form av data). Ett exempel: Marknadsavdelningen kan ha en fantastisk idé om hur man kan göra en kampanjsida på siten, en webbdesigner på en byrå genomför den och marknadsbudgeten placeras, men samtidigt sitter en utvecklare i bakgrunden och skakar på huvudet åt hur tung sidan blev och vet att det kommer innebära att nära på hälften av besökarna inte kommer orka vänta på att sidan ska hinna ladda på mobilen, vilket är kritiskt eftersom kampanjens målgrupp är ung och mobildriven, och en webbanalytiker sitter och kliar sig i huvudet över varför investeringarna lades i de kanaler som går absolut sämst när det kommer till produktens inriktning. I slutet går kampanjen väldigt dåligt, men marknadsavdelningen vet inte varför, och ledningen sitter frågande inför varför deras satsning i en ny marknad med dåliga nätverk inte fungerar och varför marknadsinvesteringarna inte ger effekt. Kunskapen finns ofta någonstans i företagets korridorer, men ingen har frågat den personen och den känner sig inte lyssnad på. Mitt tips är att hitta processer för få del av varandras kunskaper. Se till att varje avdelning får komma med feedback inför alla stora beslut, på ett effektivt och konkret sätt. Ni har anställt riktigt duktiga människor – glöm inte att lyssna på dem!

Källa: summitandfriends.se