Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Viktiga insatser för ökad trafiksäkerhet

Fastighet & Vägservice är företaget som ser till att hålla ordning längs våra sydsvenska vägar. FVS, som företaget allmänt benämns, jobbar med allt från vägskötsel till röjning av sly och buskar längs vägkanterna, och är därmed en viktig aktör när det kommer till ökad trafiksäkerhet.

Fastighet & Vägservice AB, eller FVS som företaget allmänt benämns, är ett familjeföretag baserat i skånska Vinslöv där det startades 1988. Här träffar vi företagets grundare Christer, tillsammans med sambon Ingela och dottern Josefin, som berättar att verksamheten sysselsätter totalt 14 personer. Tillsammans företräder de ett starkt och brett koncept som i mångt och mycket borgar för en säkrare trafikmiljö längs våra sydsvenska vägar.
– Vi utför en mängd tjänster, bland annat på uppdrag av Skanska för vilka vi inspekterar skyltar, mittvajrar och fartkameror. Vi röjer buskar och sly, sopar upp grus, bekämpar ogräs, samt utför snöröjning under vintern, berättar Christer Andersson.
FVS klipper även gräsmattor i grönområden och rondeller, och har till sitt förfogande en sofistikerad röjningsrobot som kan verka i upp till 60 graders lutning, och klarar att klippa ner sly på upp till sju centimeter.

TMA-tjänster
Verksamheten i FVS är dock bredare än så. Bolaget jobbar även med TMA-tjänster och förfogar i sammanhanget över både en TMA-bil och ett TMA-flak, varav det sistnämnda kan användas till någon av bolagets lastväxlare.
– Vi kan dessutom bistå med maskintransporter av till exempel grävmaskiner och hjullastare. Det är ett affärsområde där vi framför allt bistår Cramo med interntransporter, upplyser Ingela.
Hon berättar vidare att företaget innehar ett flertal kompetenser, så som Arbete på väg, Heta arbeten, Utmärkningsansvarig, Hjälp på väg samt motorsågs- och röjsågskörkort.

Stadig tillväxt
FVS riktar sig uteslutande till andra företag och ansvarar ofta för all vägservice inom ett större område. Josefin kan konstatera att bolaget har haft en mycket stark tillväxt under senare år.
– Vår främsta konkurrensfördel är vår förmåga att etablera långvariga relationer med våra kunder, vilket är ett resultat av att vi har kompetent personal med långvarig erfarenhet, säger Josefin.
Hon berättar avslutningsvis att man för att kunna klara av fortsatt tillväxt letar efter nya medarbetare, vilka behöver inneha BE- och gärna även CE-körkort. Händiga och självgående kandidater med maskinvana prioriteras.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson