Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Viktig samarbetspartner till Moraregionens storföretag

Produkter tillverkade av Frost Production AB.
Montering, paketering och svetsning är tydliga specialiteter i Moraföretaget Frost Production AB. Bolaget är känt som en framåtsträvande legoproducent av lågfrekventa produkter och är sedan länge en ofta anlitad aktör av traktens stora företag.

För många år sedan, i Mora, föll en flicka genom isen när hon åkte skridskor. Hennes räddare, en jämnårig pojke som drog upp henne ur det kalla vattnet, friade till henne tolv år senare. Pojkens far var grundaren av Frosts Knivfabrik och flickans släkt var pionjärer inom FM Mattsson. Många år senare föddes deras barnbarn Johan, som med rätta kan sägas ha den lokala entreprenörsandan i blodet.
Det var nämligen Johan Frost som grundande Frost Production 2009 efter att tidigare verkat i rollen som verkstadschef på FM Mattsson i många år. Han såg hur delar av tillverkningen flyttade utomlands men var fast besluten att försöka behålla jobben lokalt i regionen.
– Det var som en respons på detta som jag bildade bolaget med en initial styrka på 18 anställda, berättar Johan.

Breda tjänster
Frost Production AB utför legoproduktion i den egna mekaniska verkstaden, samt utför transporter och tjänster inom fastighetsförvaltning. Lågfrekventa produkter är företagets specialitet, men faktum är att verksamheten spänner över flera olika grenar.
– Vi jobbar med svetsning, skärande bearbetning, montering och paketering, men härutöver kan vi även ta fram mässmaterial och displayer samt åta oss diverse uppdrag kring exempelvis ompaketering och ommärkning, berättar Johan som vi träffar på företagets anläggning på Östnorsvägen i Mora.

Flexibla och kvalitetsstarka
Han berättar vidare att Frost Production verkar i rollen som underleverantörer kring en mängd olika uppdrag åt flera av stadens största företag, bland andra FM Mattsson, Mora Armatur, Mafi och Mora Contract Manufacturing. Den typen av kunder förutsätter förstås en kvalitetsstark och leveranssäker samarbetspartner.
– Våra maskiner och utrustningar är anpassningsbara och kan även tillämpas för andra monteringar. Dessutom tillverkar vi egna fixturer, upplyser Johan Frost.
Frost Productions största projektet handlade om att tillverka skenorna till en elväg mellan Arlanda och Rosersberg. Här kan man vänta sig fler liknande projekt mot bakgrund av pågående och framtida forskning kring elvägar i Sverige.
En annan konkurrensfördel som Johan gärna framhåller är närheten till kunderna, vilket innebär enkel kommunikation och snabba leveranser. Frost Production tar dessutom ett stort lokalt ansvar och sponsrar bland andra Mora Hockeys sistaårsjuniorer med arbete mellan träningspassen.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson