Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Verksamheter blir tryggare med ett ventilserviceföretag som tar helhetsansvar

Ett dussin medarbetare på VIMAB.
VIMAB AB arbetar huvudsakligen med att reparera och underhålla ventiler, men deras verksamhet är bredare än så. Genom att ta ett helhetsansvar för en kunds ventiler kan de arbeta både förebyggande och kostnadseffektivt, ute hos kund eller i egna lokaler. Med skickliga servicetekniker och stor expertis erbjuder VIMAB sina kunder i olika branscher trygga ventillösningar som skapar säkrare anläggningar.  

VIMAB är ett familjeföretag som grundades 1986 i Motala, där företagets huvudkontor fortfarande är beläget. Utöver Motala så har företaget även kontor i Stockholm, Söderhamn, Perstorp, Norge samt i Stenungssund, där vi träffar den nytillträdde servicechefen Asgeir Skjolden.
– Jag är inne på min femte vecka i bolaget. Jag sökte tjänsten för att företagsprofilen matchade min egen erfarenhet mycket väl och hittills stormtrivs jag, säger Asgeir.

Service av ventiler spar både tid och pengar
Företagets expertis är underhåll, service och reparationer av ventiler. Trygghet och säkerhet är två återkommande ord när man talar med Asgeir. VIMAB arbetar främst förebyggande, men finns nära tillhands också om det uppstår akuta situationer. De tar ett helhetsansvar, och arbetar med alla typer av ventiler och fabrikat. De tar ofta hand om löpande underhåll och lösningarna kan skräddarsys för att passa olika kunders specifika behov, där trygghet alltid är en viktig faktor. Att förebygga driftstopp är viktigt, liksom att rådgöra med kunden om hur underhållet kan bli mer kostnadseffektivt och anläggningen säkrare.
– Bland kunderna i regionen har vi till exempel de stora petrokemiföretagen i kommunen där vi är involverade vid till exempel driftstopp, säger Asgeir.
I Stenungssund sysselsätter VIMAB ett 20-tal personer.
– Vi har ofta folk ute på olika arbetsplatser under längre perioder och arbetar med serviceavtal, säger Asgeir.

Satsar på personalen
I Stenungssund har man en egen verkstad och Asgeir berättar att han stundtals kände sig helt förundrad när han såg vilken djup kunskap hans nya kollegor besatt. Företaget har också utvecklat sina arbetsmetoder och verktyg sedan 1986, med det kommer en gedigen kompetens och erfarenhet.
– Utbildning är viktigt för oss här på VIMAB och vi skickar ofta ut våra anställda på kurser, även utomlands. Kvalitén på de jobben vi levererar ska vara på topp, och då är det viktigt att de anställda har kunskapen och känner sig trygga. Då kan vi förmedla den tryggheten och servicen som kunderna förtjänar, säger Asgeir.
Tack vare att VIMAB är har kontor på flera platser runt om i landet, kan man också flytta medarbetare från ett område till ett annat vid behov. Detta skapar en flexibilitet som kunderna uppskattar, där de snabba och serviceinriktade serviceteknikerna kan anpassa sitt arbete utefter vad som är bäst för kunden.
– Vi har också en modern hemsida där våra kunder kan leta i vårt ventillager och beställa det som de har behov av. Vi VIMAB-märker alla ventiler som vi arbetar med hos våra kunder, något som gör det snabbt och enkelt att söka upp ersättningsventiler om det skulle behövas, säger Asgeir.
VIMAB söker alltid rätt kompetens.
– Alla med skruvar-vana som gillar problemlösning är välkomna att ansöka.
Här jobbar vi mycket med att hitta rätt personlighet som kan hjälpa oss att växa som arbetsgrupp och företag. Den 11 juni kommer vi att arrangera öppet hus med grillning där ett flertal av våra leverantörer kommer att medverka. Dit välkomnar jag också de som intresserade av att jobba för oss här på VIMAB, avslutar Asgeir Skjolden.

Research: Axel Eriksson