Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Veidekke påbörjar flytten av Kiruna kyrka

Veidekke har tecknat avtal med LKAB för flytten av Kiruna kyrka som en del av stadens samhällsomvandling. Projektet är en totalentreprenad i samverkan där det inledande kontraktet avser projekterings- och planeringsarbete. Målsättningen är att gå vidare med nästa fas och påbörja anläggande under första halvåret 2024.

Veidekkes uppdrag består av att ta fram projekteringsunderlag för transportvägar samt utredning kring ett säkert sätt att flytta kyrkan till sin nya plats. Vidare ska även utredningen behandla hur de i kyrkan ingående delar såsom orgel och altartavla ska skyddas under flytten. Nu pågår detaljprojektering för transportvägen som är tänkt att påbörjas under vintern 2023-2024.
– Det känns mycket bra att vi nu är inne i projekteringsfasen tillsammans med Veidekke och deras samarbetspartners för att möjliggöra bevarandet av det kyrkliga kulturminnet Kirunakyrkan med dess klocktorn genom en flytt till dess nya plats, säger Stefan Holmblad, LKAB:s projektledare för flytten av Kiruna kyrka

Sveriges vackraste byggnad
Kiruna kyrka har ett stort kulturhistoriskt värde och har utsetts till Sveriges vackraste byggnad. Den har en area på 1 600 kvadratmeter och väger ungefär 600 ton. Nu behöver den samt tillhörande klocktorn flyttas på grund av markdeformationer. Planerad flytt till Nya Kiruna Centrum är satt till sommaren 2025.
– LKAB:s fortsatta förtroende är ett bevis på vilket gott arbete vi utfört hittills med flytten av Kiruna. Det känns inspirerande att nu få möjligheten att flytta en byggnad som utsetts till Sveriges vackraste och betyder mycket för många här, säger Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord.
– Det noggranna förarbete vi gör och goda relationer vi skapat ger oss de bästa förutsättningarna att lyckas även med detta projekt, säger Peter Johansson, arbetschef Veidekke/Berggren & Bergman.

Källa: Veidekke Sverige