Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Växande aktör kring smarta distributionslösningar

Hög tillgänglighet, stor flexibilitet och hög kapacitet har gjort Budettan AB till Kristainstadsområdets största transportfirma. Målet är att bli störst i hela södra Sverige och utvecklingen pekar onekligen åt rätt håll. Inget uppdrag är vare sig för svårt, för stort eller för litet för Budettan.

Det är Mikael Håkansson och Jonas Gran som driver Budettan AB i Kristianstad.
– Jag jobbade sedan tidigare i företaget och Jonas i sin familjs åkeriföretag. När chansen kom att förvärva Budettan tvekade vi inte att tacka ja, berättar de.
Från att ha varit tio anställda med lika många bilar 2013 omfattar Budettan idag 32 anställda och 27 bilar.
– Vi växer stadigt men är samtidigt noga med att måna om personalen. Vi jobbar som aktiva chefer, vilket innebär att vi deltar aktivt i den dagliga verksamheten minst två gånger i veckan, då vi till exempel plockar gods eller kör lastbil. Vi tror att det är viktigt för att alla ska känna att de är en del av teamet och att vi fokuserar på lagandan. Vi strävar efter att alla ska jobba tillsammans och det är vår styrka. Vår personal är självgående och kan alla olika moment i verksamheten, säger Mikael.

Höga ambitioner
Budettan satsar på kvalitet och hög kundnöjdhet. Snabba besked, tillgänglighet, enkla lösningar, flexibilitet samt lagerhållning och omlastning gör Budettan till en expert på smarta distributionslösningar. Sedan en tid tillbaka har man tagit över alla Brings körningar i Kristianstadsregionen samt TNT:s flöde av gods.
– Vi håller vad vi lovar och är väldigt tydliga med vår prissättning så att kunden vet exakt vad uppdraget kommer att kosta. Konkurrensen är hård men det sporrar oss hela tiden att bli bättre, säger Jonas Gran.
Redan idag är Budettan störst i Kristianstad med omnejd, men målet är att bli störst i hela södra Sverige, utan att tumma på företagets höga kvalitetsnivå.
– Vi har egentligen viss överkapacitet på personal, men det är ett medvetet val som vi gör för att det känns rätt för både oss och våra medarbetare, säger Jonas.

Nya lokaler
Budettan verkar sedan en tid tillbaka i nya lokaler i Kristianstad, vilka väl uppfyller bolagets behov av lastkajer med mera. Man jobbar också med sitt eget ordersystem, K2, som gör att kunderna enkelt kan följa sitt gods. Budettan genomför leveranser dagligen i Skåne och Blekinge, men eftersom man har hela Sverige och övriga Europa som arbetsfält har man ett flertal samarbetspartners. I systemet finns ungefär 150 fasta kunder, Budettan når cirka 800 adresser varje dag.
Mikael och Jonas söker ständigt nya utmaningar.
– När vi startade satte vi målet att växa med 50 procent inom fem år. Det målet klarade vi efter bara ett år, berättar Mikael Håkansson och nämner att man så sent som i somras, genom en tolv veckor lång undersökning, utsågs till Sveriges Leveranssäkraste Företag.

Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson