Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Vattenfall bygger sin första flytande solpark

Illustration av solpark, byggd av Vattenfall.

Den första flytande solparken som utvecklats av Vattenfall byggs i Nederländerna. I slutet av december startade Vattenfall byggandet av solparken, som har en kapacitet på 1,2 megawatt.

I Nederländerna finns få platser att bygga solparker på. En lösning är att bygga flytande solparker, till exempel på dammar och pooler som bildas som ett resultat av utvinning av sand och grus. En ytterligare fördel är att vattnet kyler panelerna naturligt, vilket ökar deras effektivitet jämfört med landbaserade solpaneler.

Fossilfritt inom en generation

På platsen i Gendringen där Netterden, Vattenfalls partner i projektet, har utvunnit sand och grus i tjugofem år, finns en elektrisk sandpump i vattnet. Tillsammans med tillhörande sorterings- och bearbetningsutrustning förbrukar den cirka 2,5 miljoner kilowattimmar per år. Under åren har utvinningsverksamheten skapat en damm på vilken en ö med flytande solpaneler byggs. Solparken kommer att producera hälften av hela anläggningens behov av el.
– Vattenfall vill göra det möjligt att leva fossilfritt liv inom en generation. Vår och Netterdens gemensamma ambition för en hållbar framtid har varit grunden för vårt nystartade samarbete. Netterdens beslut att starta detta projekt, drivs av deras vision om att vara ett socialt ansvarsfullt företag där förnybar energi är en naturlig del av den visionen, säger Ivo Iprenburg, affärsutvecklingschef Fastigheter på Vattenfall.
Vattenfall är huvudentreprenören och övervakar hela processen medan Netterden tillhandahåller finansieringen. Solparken förväntas vara i drift i maj 2020.
Källa: Vattenfall