Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Värdeskapande arkitektur med fokus på hållbarhet

Rum som är tydliga låter sig byggas och håller över tid.
Så lyder den stående arkitekturfilosofin i Accent Arkitekter. Hållbarhet och kreativitet är nyckelord när det kunniga och sammansvetsade teamet utformar värdeskapande arkitektur kring såväl ombyggnations- som nybyggnationsprojekt.

Accent Arkitekter, grundat 2010, har utvecklats till ett framstående arkitekt- och ingenjörskontor med sitt väl sammansatta team av tolv medarbetare, inklusive arkitekter, byggnadsingenjörer och trädgårdsarkitekter. Här ligger fokus på att utforma värdeskapande arkitektur med hållbarhet och kreativitet i fokus.
– Vi strävar efter att vara en komplett leverantör med ett engagemang som sträcker sig från idé till färdig byggnad. Genom att hantera projekt av varierande omfattning – från storskaliga byggen till mindre uppdrag – har vi blivit en ofta anlitad partner i samband med många varierande projekt, säger Ing-Marie Gustafsson, Arkitekt SAR/MSA och VD för Accent Arkitekter med ett 30-årigt förflutet i branschen.

Helhetsansvar
Accent Arkitekters motto ”Rum som är tydliga, låter sig byggas och håller över tid” genomsyrar deras projekt och strävan efter att överträffa kundens förväntningar. De tar ett helhetsansvar kring varje projekt, ett engagemang som stäcker sig från förstudie till projektering, byggprojektledning samt KA enligt PBL och entreprenadbesiktningar. Uppdragen kan handla om allt från mindre ombyggnationer till nybyggnation av stora byggnader och fastigheter. Bostäder, kontor, industrier, skolor, vårdbyggnader, inredning och utemiljöer – Accent Arkitekter omfamnar alla och kan även åta sig uppdrag kring byggnadsvård.
– Vi uppskattar särskilt när vi får möjlighet att arbeta med landsbygdens strukturer, med gårdar och bevarande av historiska byggnader. Vi brinner verkligen för det vi gör, säger Ing-Marie Gustafsson med stort eftertryck.
Hon berättar vidare att företaget till sin hjälp har ett flertal samarbetspartners inom olika områden, så som bildbehandlare, konstruktörer, el- och VVS-företag, mark- och landskapsarkitekter som experter inom bland annat brand, energi, fukt och akustik.

Medarbetarna i fokus
Glädje, kunskap, engagemang, ansvar och respekt utgör ledord i Accent Arkitekter. Ing-Marie Gustafsson berättar att de ständigt strävar efter utveckling. För att säkerställa projektens kvalitet och stärka sina band med kunderna genomför de till exempel regelbundna besök på tidigare slutförda projekt.
– Vår höga kundnöjdhet är i mångt och mycket nyckeln till våra framgångar, liksom vår tydliga kommunikation med både uppdragsgivare och samarbetspartners, säger Ing-Marie som förstås också lyfter fram sina medarbetare, vilka hon ser som företagets främsta resurs. Samtliga har djup kunskap och gedigen utbildning från högskola och universitet.
– Här på Accent Arkitekter tror vi på att främja mjuka värden som samarbete, trygghet och service. Vidareutbildning ser vi som en värdefull investering i såväl bolaget som för individerna. Genom att värna om engagemang, respekt och glädje i arbetsmiljön vill vi inte bara leverera fantastiska projekt utan att också skapa en positiv och givande arbetskultur. Det vinner både vi och våra kunder på i längden, säger Ing-Marie Gustafsson.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Örjan Persson