Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Varbergs Schakt står för helheten när det kommer till markarbeten

Anläggningsmaskiner på byggarbetsplats. Foto av: Varbergs Schakt.

Varbergs Schakt är ett mångsidigt och gediget familjeföretag som med utgångspunkt i Varberg verkar i södra Sverige. Här erbjuder man förstås entreprenadtjänster i form av mark- och anläggningsarbeten, men man är också specialist på förvaltning, nyproduktion och underhåll av vägar. Dessutom bedriver man en butik för sten- och markprodukter vid namn Himle Markcenter. Företaget slutar aldrig utvecklas och en ny del av verksamheten är massoptimering och förädling av material.

Svensk Leverantörstidning träffar Frida Serholt, som är en utav ägarna på Varbergs Schakt AB,tillsammans med hennes far Roger Serholt. Roger startade Varbergs Schakt 1978 och driver idag företaget tillsammans med sin familj,Maggan, Henric och Frida,där samtliga är engagerade i företaget.
– Min far hade en grävmaskin och utförde entreprenadarbeten, och därigenom fick jag ett intresse för detta. Jag startade min verksamhet när jag egentligen bara skulle testköra en grävmaskin, men jobben kom in och då utvecklade jag verksamheten. Jag har tidigare bland annat arbetat som truckförare på ett cementgjuteri, där jag gjorde olika jobb åt entreprenörer, berättar Roger.
Idag arbetar Roger som grävmaskinist på Varbergs Schakt och kör en Cat 330 medan sonen Henric är arbetschef och anläggare. Varbergs Schakt utför till exempel förvaltning, nyproduktion och underhåll av vägar, liksom vinterväghållning och mark- och anläggningsentreprenad för byggbranschen. Företaget arbetar framförallt i Halland och Västra Götaland.

Speciella tekniker för ett effektivt vägunderhåll
Svevia, som arbetar med vägunderhåll, var en av Varbergs Schakts första kunder, och är fortfarande en av företagets största kunder. Bland kunderna finns också NT´s Mark & Fastighetsservice AB, NCC, PEAB, Jonsving Trädgård AB liksom många privatpersoner.
– Vi har tagit fram verktyg och tillbehör som är specialanpassade för att utföra en så effektiv dikesrensning som möjligt. Detta ingår som en del av vägunderhåll som vi utför efter väghållarens alla önskemål.Även för kommunen utför vi dikesrensning. Vi rensar diken i hela södra Sverige. Vi kör även vinterunderhåll med saltning, plogning och sandning.Containerkörning med en lastbil åt Ragn-Sells avfallshantering är en annan tjänst vi utför.Denna typ utav uppdrag utför vi även åt Varbergs kommun,berättar Roger.
Varbergs Schakt samarbetar även med andra entreprenörer. Företagets senaste satsning är startandet av bolaget Sertha Conval AB tillsammans med NT’s där förädling av material genomförs.
– Massoptimering utav material ligger helt rätt i tiden. Att återanvända och förädla olika typer av material förlänger livslängden för materialen och skapar en mer hållbar framtid för kommande generationer, berättar företagarna.

Vackra utemiljöer med Himle Markcenter
Idag har Varbergs Schakt30 anställda i bolaget, varav omkring 20 anställda arbetar med entreprenadverksamheten. Den övriga personalstyrkan arbetar i butiken och i smidesverkstaden Himle Svets & Mekaniska AB, som är ett dotterbolag till Varbergs Schakt.
– Svetsdelen startades till en början för att reparera våra egna maskiner och lastbilar, men har med tidens gång utvecklats till att arbeta med diverse olika påbyggnader för lastbilar, säger Roger.
Varbergs Schakt har också en egen butik för sten- och markprodukter sedan 2006, vid namn Himle Markcenter, i Himle söder om Varberg.
– Jag och Maggan driver butiken tillsammans. Här erbjuder vi allt för utemiljöer, trädgårdar och markarbeten samt till den offentliga utomhusmiljön. Vi är med från idé till färdigt projekt för att skapa vackra helhetslösningar. Vår egen kranbil kan leverera hem markprodukterna åt kunderna, vilket underlättar oerhört för dem, berättar Frida.

Söker arbetsledare och anläggare
Varbergs Schakt har en väl fungerande maskin- och lastbilspark som lever upp till kundernas alla förväntningar. På schaktsidan av verksamheten finns anläggare, grävmaskinister, lastbilschaufförer, projektledare och platschefer.
– Vi är stolta över vår personal och att de väljer att stanna hos oss. Just nu söker vi arbetsledare och anläggare.Vi söker duktig personal med hög servicenivå, god erfarenhet och en bra inställning. Vi söker även en ingenjör med rätt kompetens för att räkna på större jobb, avslutar Roger.

Intervju: Oliver Malm