Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Varbergs Grävteknik tar hand om Varbergstunnelns bergmassor

Grävmaskin från Varbergs Grävteknik lastar bergmaterial.

När arbetet med Varbergstunneln fortskrider spelar Varbergs Grävteknik en viktig roll. Företaget tar hand om bergmaterial från sprängningarna, som man sedan krossar och sorterar i sin anläggning. Det brukar bli upp till 5 000 ton berg varje dag för företaget som specialiserat sig på hantering och förädling av berg- och schaktmassor.

Vi träffar Mathias Gustafsson som äger och driver Varbergs Grävteknik AB med ett förflutet i entreprenadbranschen sedan 1995. Några år har gått sedan han startade Varbergs Grävteknik där man jobbar med hantering och förädling av berg- och schaktmassor.
– Vi förfogar över ändamålsenlig utrustning och hanterar olika sorters material som vi producerar med hjälp av våra krossar, kornkross och sorteringsverk. Vi verkar till exempel i rollen som underleverantör till schweiziska IMPLENIA, berättar Mathias som har tolv medarbetare, varav flera har jobbat med honom i mer än 20 år genom andra bolag som Mathias varit med och drivit.

5 000 ton om dagen
Ett av Varberg Grävtekniks mest omfattande uppdrag går ut på att ta hand om alla de bergmassor som genereras i samband med bygget av Varbergstunneln.
– Det är ett enormt stort arbete, konstaterar Mathias Gustafsson.
– Man lastar allt material på dumprar och transporterar det sedan till vår anläggning där det krossas och sorteras. Det brukar bli mellan 4 000 och 5 000 ton varje dag som vi kan återanvända, framför allt som grundmaterial för olika typer av byggnationer.
Mathias berättar vidare att man i övrigt är vana vid att hantera kommunala upphandlingar. Nyligen erhöll man till exempel ett uppdrag av Trollhättans Stad. Man åtar sig förstås också mindre entreprenader, vilka till exempel kan omfatta cirka 10 000 ton bergmaterial på en industrimark.
– Med våra mobila lösningar kan vi snabbt rycka ut. Vi är väldigt flexibla och kan ofta krossa på plats, upplyser Mathias och tillägger att Varbergs Grävteknik även bistår med tillstånd och ansökningar kring krossning.

Maskinuthyrning
Företaget är verksamt i hela västra Sverige, från Strömstad i norr till Skåne i söder, och företrädesvis i trakterna kring Halland. I verksamheten ingår ytterligare ett affärsben, nämligen maskinuthyrning för olika typer av entreprenader, inte minst industrientreprenader. Kunden kan erhålla såväl maskin som förare och har ett stort urval av maskiner att välja mellan. Varbergs Grävteknik förfogar över ett 20-tal olika varianter, allt från hjulgrävare och hjullastare till grävmaskiner på mellan 1,5 och 5 ton, liksom ett antal sorteringsverk.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson