Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Varannan husägare kan tänka sig installera solceller

Varannan husägare kan tänka sig att installera solceller, som de på denna bild.

Varannan husägare planerar att eller kan tänka sig att installera solceller det närmaste året. Det visar 2018 års Bygmabarometer, som tagits fram av undersökningsföretaget YouGov.

YouGov har för byggmaterialkoncernen Bygmas räkning för sjätte året i rad intervjuat drygt 1 000 personer som äger sitt boende. För första gången ställdes i årets barometer en fråga om solceller, närmare bestämt om huruvida man redan hade installerat eller om man planerade att göra det. Det visar sig att endast 3 % av husägarna hittills valt att installera solceller, medan hela 56 % planerar att eller kan tänka sig att göra det.
– Vi har under flera års tid följt utvecklingen av svenska folkets planer på att miljö- och klimatanpassa sina hem och kan konstatera att intresset för solceller just nu är otroligt stort. Med tanke på att endast 3 % hittills har installerat, så finns det ju en enorm potential för byggbranschen att ta tag i här, kommenterar Urban Johansson, vd för Bygma i Sverige.
Stort intresse för klimatanpassning
Överhuvudtaget är intresset för att miljö- och klimatanpassa sina hem stort hos husägarna. 58 % planerar att eller kan tänka sig att använda miljömärkt byggmaterial och/eller svenskt byggmaterial. 53 % anger att de planerar att eller kan tänka sig att måttbeställa byggmaterial för att minimera svinn. Vad gäller att införskaffa energieffektiva fönster och att tilläggsisolera är motsvarande siffra 41 % för respektive, men där har å andra sidan redan 32 % respektive 22 % valt att vidta dessa åtgärder.
– Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för solenergi och energieffektivisering. Idag utgör solel mindre än en procent av Sveriges elproduktion, samtidigt vet vi att stora mängder förnybar el behövs för att klara klimatomställningen. Solenergin har en stor potential att bidra. Därför har vi just tagit fram en guide som hjälper de som vill ta steget och satsa på solceller, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.Källa: Bygma AB