Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Var kommer den C02-fria vätgasen ifrån?

Konceptbild av offshoreproduktion av Volvo och Daimler.

Det är inte längre någon fråga om vätgas kommer att få en stor betydelse för fordonsindustrin i framtiden. Det är ett faktum. Volvos och Daimlers gemensamma satsning på tillverkning av bränsleceller är det senaste i raden av bevis på vätgasens betydelse för energilagring. Men hur produceras vätgas, var kommer gasen ifrån och vilket miljöavtryck kommer denna tillverkning att innebära? Det är ju meningslöst att producera vätgas med hjälp av energi som lämnar ett stort miljöavtryck efter sig och färskvattnet som krävs för vätgasproduktion är redan en bristvara i många länder runt om i världen. Var finns lösningen?

Offshore-, olje- och gasindustrin har lämnat tydliga spår runt om i världen. Spåren ligger visserligen i många fall utom synhåll långt från land, men de finns där. Ett antal av dessa anläggningar sjunger nu på sista versen och måste successivt saneras och rivas. Här erbjuds nu ett nytt och bättre alternativ. Waves4Power jobbar med att konvertera energin i havets vågor till elektricitet. Ren elektricitet utan CO2. Bolaget har också, tillsammans med sina internationella partners, bland andra Siemens och Parker, arbetat fram ett system för offshoreproduktion av vätgas, Green Power Eco System från Waves4Power.

Offshoreproduktion ger dubbla miljöfördelar
Riv inte de gamla plattformarna utan konvertera dem till vätgasfabriker. Utnyttja de lagerutrymmen som använts för offshorelagring av olja och naturgas till lagring av vätgas. Kostnaderna för att konvertera anläggningarna blir betydligt lägre än att riva anläggningarna på ett miljöriktigt sätt. Den energi och råvara som krävs för vätgastillverkningen finns redan tillgänglig i havet runt om offshoreanläggningarna. Miljötillstånd för oljeutvinning finns redan så det blir enkelt och snabbt att skifta från olja till vätgasproduktion. Ett byte som ger en dubbel miljövinst när vi går från utvinning av fossila bränslen till produktion av grön elektricitet och vätgas. Eftersom både det vatten och den energi som krävs för vätgasproduktionen tas direkt ur havet så kommer hela processen att ske utan någon miljöbelastning. Restprodukten vid produktionen är vatten. Vätgas kan lagras och sedan distribueras både via fartyg och pipelines/ledningar i polyeten. Ledningar som är jämförelsevis smidiga, billiga och enkla att installera.

Vågkraft fungerar
Waves4Power har i Norge visat att vågkraft fungerar för elproduktion och att det går att överleva i havet även under mycket svåra förhållanden. En vecka efter att företaget lanserade sitt WaveEL system vid ön Runde på den norska Vestlandet var det 14 meter höga vågor på sajten. Det gungade bra den gången men systemet klarade utmaningen och låg kvar och gjorde sitt jobb i 12 000 timmar. Nu satsar bolaget på att gå vidare och på allvar anta utmaningen att bli en del av världens framtida smarta energisystem. Tillsammans med sina starka industriella partners kommer Waves4Power att lyckas.

Jonas Kamf, CEO Waves4Power