Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Vänerhamn är specialister på projektlaster

Kran lyfter stor sylinder i Vänerhamn.

Ett nätverk med fem moderna insjöterminaler utplacerade på strategiska platser mitt i Sverige gör Vänerhamn till en av landets största hamnaktörer. Hamnen i Kristinehamn utgör ett viktigt nav för sjö- och landtransporter över hela Mellansverige, med specialistkompetens inom skogs- och projektlaster.

En stor andel av industrin runt Vänern är beroende av att logistiken i Vänerhamns hamnar fungerar optimalt varje dag, året om. De fem hamnarna som ingår i Vänerhamn finns i Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping och Vänersborg. Dessutom har Vänerhamn ett väl utbyggt samarbete med hamnarna i Åmål, Gruvön, Hällekis och Trollhättan. Det gör att Vänerhamn kan erbjuda en heltäckande service inom de flesta godskategorierna med sjö- och landtransporter i Mellansverige.

Specialister på projektlaster
Kristinehamn är sedan en längre tid tillbaka en viktig inskeppningshamn för projektlaster och då främst inom vindkraft. Hundratals torndelar har under årens lopp skeppats in till Kristinehamn från andra hamnar i Sverige och globalt. Kristinehamn har rätt logistik för uppgiften, som bland annat kräver stora utrymmen för lossning och lastning samt mellanlagring.
– När man fraktar så pass tunga och skrymmande produkter som torndelar till vindkraftverk handlar allt om att få till en så effektiv logistik som möjligt. Fartygen fraktar delarna så nära slutdestinationen som möjligt för att spara på miljön, och avlasta vägnätet. Att ta hand om skrymmande laster av det här slaget kräver också en speciell kompetens och den har vi i Kristinehamn, förklarar Tobias Häggfalk, marknads- och försäljningschef på Vänerhamn.

Grund i skogsprodukter och kemikalier
Under våren har Vänerhamns terminal i Kristinehamn upptagits av ett större vindkraftsprojekt där 124 torndelar fraktats från Uddevalla via Göteborg till Kristinehamn. Slutdestinationen var Bäckhammar några mil söder om Kristinehamn. Projektet inleddes i mars och pågick fram till sommaren.
Under tidigare år har Kristinehamn varit inskeppningshamn för projektlaster till vindkraftsparker belägna både söderut och norrut, till exempel Jönköping och Ulricehamn samt parker som byggts i närheten av Örebro.
– Vi har byggt upp mycket kompetens för att hantera vindkraftsprojekt men grundstenen i verksamheten är egentligen skogsprodukter och kemikalier. Vänerhamn hanterar totalt över 2,5 miljoner ton gods varje år, projektlaster är ett komplement som utmärker Vänerhamn och som ger oss utökade möjligheter, säger Tobias Häggfalk.