Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Utvecklingsmöjligheter med stabil IT-partner i ryggen

Med en stabil IT-partner i ryggen skapas förutsättningar för god utveckling och lönsamhet i alla typer av verksamheter. Det är man väl medvetna om i IT-konsultbolaget Exertus IT AB där man älskar utmaningar och jobbar med stor passion kring mjukvaruutveckling. Kundnytta, kvalitet och snabba leveranser är bolagets ledord.

Det innovativa IT-konsultbolaget Exertus IT AB jobbar med långsiktiga kundrelationer med fokus på kundnytta, hög kvalitet och snabba leveranser. Företaget tillhandahåller duktiga och engagerade konsulter som alla delar passionen för mjukvaruutveckling.
– Vi har förmånen av att hysa ett antal seniora profiler som realiserar och driver tekniska lösningar av företagens visioner. Det är kunden som sätter ramarna, berättar Mikael Bäckström, delägare i bolaget och med ett förflutet inom IT-konsultbranschen sedan 2003.
Tillsammans med branschkollegan Hannes Bjurek bildade han Exertus IT AB 2010. Under det första verksamhetsåret anslöt även Dejan Milojevic som delägare i bolaget som i nuläget sysselsätter 13 personer.
– Vi har valt att fokusera på konsulterna och gör vårt yttersta för att hitta lämpliga uppdrag för var och en.Till skillnad från många andra aktörer i branschen erbjuder vi fast månadslön för att minska pressen och öka tryggheten för våra anställda. Denna kombination har bidragit till att vi idag har en mycket låg personalomsättning, berättar Mikael.

GAPP
Exertus IT AB:s konsulter jobbar med systemutveckling, vilket också inbegriper arkitektur, projektledning och kvalitetssäkring. Arbetet tar avstamp i värdegrunden man kallar för GAPP, det vill säga Gemenskap, Agilitet, Personlig utveckling och Passion.
– Det handlar i grund och botten om att utbilda och utveckla oss själva, att vi hjälps åt, hittar nya lösningar och delar med oss av våra erfarenheter. Vi kommunicerar tätt internt via chattgrupper och genomför flera utbildningar och konferenser varje år. Det binder oss samman och formar ett starkt team, byggt på hög kompetens, och härigenom kan vi utvecklas tillsammans med våra kunder, säger Mikael Bäckström.

I ständig utveckling
Exertus servar både stora och medelstora företag. Det kan till exempel handla om att möjliggöra inloggning och självadministrering av abonnemang via kundens hemsida. Denne behöver då teknisk hjälp för att kunna realisera idén och här kan Exertus komma in och både driva och kvalitetssäkra hela projektet.
– Vi jobbar mycket i programspråket Java och olika webbgränssnitt. Det handlar om att översätta idéer till tekniska lösningar, och det gör vi genom att jobba tillsammansmed kunden genom hela projektet. Ofta finns vi kvar även efter avslutat arbete då vi förvaltar och fortsätter utveckla idéerna, berättar Mikael.
Han konstaterar att Exertus IT AB befinner sig i en ständig utvecklingsfas som gör att man hela tiden formas till en allt större aktör. Inte minst fordonsindustrin och telekombolag har fått upp ögonen för Exertus kompetens.
– Vi ser positivt på framtiden och strävar efter att fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder, avslutar Mikael Bäckström.

Research: Hans Johansson
Text: Örjan Persson