Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Utveckling och lönsamhet med praktisk IT-leverantör i ryggen


En stark och pålitlig IT-infrastruktur stärker det dagliga arbetet i alla företag och organisationer. Här spelar QSi Sweden AB en viktig roll med sitt breda koncept kring moderna och funktionella IT-lösningar. Med QSi i ryggen skapas utrymme för utveckling och lönsamhet.

QSi Sweden AB erbjuder IT-konsulttjänster och lösningar inom infrastruktur, säkerhet samt informationshantering. Bolaget etablerades 2005 av trion Per Alverup, Christer Persson och Thomas Nilsson, vilka idag verkar som konsulter i företaget. 13 anställda jobbar under ledning av VD Ann Andersson.
– Vi står för effektiva IT-lösningar och brukar benämna oss själva som ”en ovanligt praktisk IT-leverantör”. Våra kunder förklarar vad de behöver – vi tar hand om tekniken, sammanfattar Ann den dagliga verksamheten i QSi Sweden AB.
QSi vänder sig i huvudsak till mindre och medelstora företag. Man verkar främst lokalt i Skåne, men har även kunder i andra regioner. Långvariga kundrelationer är något som gynnar såväl uppdragsgivaren som QSi.
– Vi växer med våra kunder. Genom åren har vi haft förmånen att få vara delaktiga i många olika företagsverksamheter och sett dem växa från några få anställda och liten omsättning till hundratals anställda och flera miljoner i omsättning. Kunderna väljer oss för att vi är ett ärligt, pålitligt och enkelt IT-företag, säger Ann Andersson.
QSi utvecklar inga system eller program själva, utan är i stället en certifierad Microsoft-partner. Företaget var ett av de första i landet som erbjöd sina kunder Office 365.
– Det har inneburit att vi ligger långt före våra konkurrenter i det avseendet, samtidigt som våra kunder står väl rustade för framtiden.

IT-infrastruktur
Men vad innebär egentligen begreppet IT-infrastruktur?
– Det är det som gör att allt fungerar när du jobbar, svarar Ann.
– Vi skapar förutsättningar för att allt från servrar till olika applikationer och enheter ska fungera tillsammans. En fungerande IT-Infrastruktur är företagets hjärta.
QSi:s konsulter spenderar mycket tid hos kunderna, och härutöver har man en Helpdesk som är öppen mellan klockan 7 och 17.
– Vi är ute hos våra kunder varje dag, även om vi kan sköta mycket på distans är det personliga mötet viktigt för oss. En del installationer måste dessutom utföras på plats. Många av våra kunder vill jobba med personer med lokal förankring, och därför strävar vi efter att det så ofta det är möjligt ska vara samma person som har kontakt med var och en av våra kunder, säger Ann.
Hon förklarar att man fokuserar på funktioner och tillämpningar. QSi jobbar dessutom med lägre debiteringsmål är många av konkurrenterna.
– Vi har inga dedikerade säljare som många i branschen har av tradition. I stället är det konsulterna som ansvarar för hela leveranskedjan, från behov och förslag till implementering av lösningen. Det gör att vi inte har overhead i form av säljare, vilket gör att konsulterna kan avsätta en del av sin tid för vård och utveckling av sina kunder.

Personalvård
På QSi Sweden AB ser man till att hela tiden jobba i branschens framkant, vilket i mångt och mycket bottnar i personalvård. Medarbetarna uppdateras ständigt via utbildningar och alla är delaktiga i de förändringsbeslut som fattas.
– Det sitter i väggarna här hos oss, menar Ann.
Företaget samarbetar dessutom med IT-gymnasiet i Kristianstad och de Industritekniska programmen i Hässleholm. Man deltar också i olika företagsgrupper, samt i Teknikcollege i Skåne där stora tillverkade företag och kommuner också deltar.
– Här får vi möjlighet att påverka och komma med förslag till kommuner och skolor kring vilken typ av personal vi behöver i framtiden. Det leder i sin tur till att elevernas kompetens är så pass hög när de tar examen att de kan få jobb direkt. För vår del blir det ett sätt för oss att möta företagen och kartlägga de lösningar de behöver för att utvecklas och bli lönsamma. Det känns också stimulerade att få vara med och engagera oss i vad som händer i kommunen, säger Ann Andersson och konstaterar avslutningsvis att efterfrågan är stor på QSi Sweden AB:s lösningar.
– Om jag hade haft fyra personer med rätt kvalifikationer framför mig hade jag anställt dem direkt, och inom en månad hade de varit självgående med full beläggning. Så mycket jobb har vi för tillfället och det ökar hela tiden.

Research: Patrik Hogland
Text: Örjan Persson