Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Unionens konjunkturprognos: Fordonsindustrin växlar ner

Det går fortsatt bra för svensk ekonomi, men den ekonomiska tillväxten mattas av betydligt under nästa år, visar Unionens senaste konjunkturprognos.
– Det beror främst på att bostadsbyggandet minskar. Vi ser även att tillväxten i fordonsindustrin bromsar in, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Svensk ekonomi går på högvarv och optimismen på landets företag är fortsatt god, visar Unionens konjunkturprognos som nyligen presenterades. Prognosen bygger bland annat på enkätsvar från Unionens fackklubbar på landets företag och de vittnar om investeringar på rekordnivåer samtidigt som sysselsättningstillväxten är fortsatt god.
Samtidigt växlar stämningsläget inom industrin ner jämfört med vårens undersökning. Däremot har de kunskapsintensiva tjänstebranscherna skruvat upp sina förväntningar om utvecklingen den närmsta tiden.
Allt tyder även på att bostadsbyggandet kommer minska betydligt under nästa år, som en följd av prisfall och kreditåtstramningar. Unionen bedömer att bostadsbyggandet minskar med 15 procent jämfört med i år. Om konjunkturen i omvärlden dessutom försvagas mer än väntat finns det en risk att det minskade byggandet drar ner Sverige in i en lågkonjunktur.
– Det är en tydlig risk inför nästa år, även om det inte är huvudscenariot. Byggsektorn är en viktig hemmamarknad för industrin. Om efterfrågan från omvärlden viker samtidigt som byggandet i Sverige minskar kraftigt så utsätts delar av svensk industri för en tuff situation, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.
Motigt för fordonsindustrin
Konjunkturrapporten innehåller även en specialstudie av fordonsindustrin. Unionens fordonsklubbar signalerar nu ett skifte i stämningsläget. Tillväxten i orderingången har bromsat in markant och försäljningsutsikterna har skruvats ner. Under tre års tid har fordonsbranschen räknat med fortsatt jobbtillväxt, men klubbarna tror nu att antalet anställda inte kommer öka under det närmsta halvåret.
Ökad konjunkturoro på världens tillväxtmarknader och ett eskalerande handelskrig är dåliga nyheter för fordonsindustrin. Den ekonomiska rutvecklingen i Kina är enligt fordonsklubbarna den viktigaste faktorn för hur det går med utlandsförsäljningen det kommande året.
– Samtidigt sker stora teknikskiften inom fordonsbranschen och det kommer vara en utmaning för företagen att klara av omställning av både teknik och affärsmodeller, säger Katarina Lundahl.
”Stora utmaningar”
Unionen bedömer att Riksbanken höjer reporäntan redan i december. Samtidigt saktar jobbtillväxten in, vilket leder till att arbetslösheten stiger något under nästa år till i snitt 6,6 procent.
– Svensk ekonomi står inför stora utmaningar. Nästa regering måste genomföra reformer för att snabba på inträdet på arbetsmarknaden och minska kompetensbristen. Den behöver också reformera bostadsmarknaden så att det går att flytta dit jobben finns, avslutar Katarina Lundahl.
Källa: Unionen