Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Unikt pilotprojekt för digital behandling av astmapatienter

KRY och företaget MediTuner lanserar ett gemensamt pilotprojekt med hundra patienter för att utvärdera digital behandling av astma. Pilotprojektet är det första i sitt slag och innebär att MediTuners astmabehandling integreras i KRYs digitala patientflöde.

– På KRY drivs vi av att hjälpa fler patienter att få bra vård utan krångel. Digitala lösningar lämpar sig mycket väl för behandling av många kroniska tillstånd och i Sverige har runt 10 procent av alla barn och vuxna astma. Det känns därför mycket roligt att nu sjösätta det här projektet tillsammans med MediTuner.” säger Josefin Landgård, medicinskt utvecklingsansvarig och grundare av KRY.

AsthmaTuner
Pilotprojektet innebär att de hundra patienterna från KRY kommer att få använda MediTuners unika egenvårdslösning AsthmaTuner. Lösningen består av en app och en liten trådlös spirometer som samlar in data om patientens lungfunktion och som delas automatiskt med både patienten och en dedikerad läkare på KRY. Läkaren och patienten kommer sedan gemensamt överens om en individanpassad behandling. Via den kontinuerliga datainsamlingen kan behandlingen utvärderas och justeras. Pilotprojektet pågår i 14 veckor med möjlighet till förlängning. Förhoppningen är att resultaten ska leda till att behandlingen blir en permanent integrerad del av KRYs erbjudande.
– Vårt syfte är att förbättra vardagen och livskvaliteten för astmatiker och det känns därför både roligt och viktigt att nu för första gången testa vår lösning AsthmaTuner i ett helt digitalt patientflöde. AsthmaTuner ger astmatiker ett dagligt stöd för att behandla sin astma och skapar dessutom helt nya möjligheter för digitala vårdbesök i de fall fysiska besök inte behövs, säger Eric Alhanko, VD på MediTuner.
Källa: medituner.se