Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Unika möjligheter för flygets utveckling

I Ljungbyhed Park verkar den ideella föreningen Ljungbyhed Air med en mängd olika verksamheter kring luft och flyg. Med en idé som kretsar kring utbildning, utveckling och upplevelser står man för ett koncept som är mer eller mindre unikt.
– Det finns knappast någon sådan här anläggning i hela Europa, säger Christian Ziese som leder verksamheten.
Ljungbyhed Air är en ideell förening som bildades 2012 av Peab, Klippans kommun, Region Skåne och Lunds universitet. Det är också dessa initiativtagare som finansierar verksamheten.

Vi träffar ordföranden i föreningen, Christian Ziese, inne på området Ljungbyhed Park. Christian, som även sitter som VD på Ängelholm/Helsingborg Airport har ett förflutet på Flygflottiljen F5 där utbildningen till pilot genomfördes när området var i militär drift.
– Det var här det började en gång och det är den kamratskap och den harmoni som fanns här som vi ska återskapa igen. Då anläggningen har funnits sedan tidigt 1900-tal är det en ära att få utveckla flygverksamheten tillsammans med de verksamheter som finns här idag, säger Christian.
Han nämner TFHS (Trafikflygarhögskolan) som med sin pilotutbildning funnits här sedan 1984,SAAB som ansvarar för det bakre underhållet av SK60, och Flygteknikcenter som utbildar flygmekaniker och flygtekniker. Det senaste tillskottet är den drönaroperatörsutbildning TFHS driver tillsammans med Folkuniversitet. Det finns även andra verksamheter som kan vara på väg in, såsom en flygledarsimulator och privata pilotskolor.
– Förutsättningarna för flygrelaterade utbildningar är unika här i Ljungbyhed, det finns knappast någon sådan här anläggning i hela Europa, säger Christian.
På området finns två flygbanor som är mer än två kilometer långa. Här finns koncession för 100 000 flygrörelser, det vill säga starter och landningar, per år.
Ljungbyhed flygplats ägs av Peab som även äger Ängelholms flygplats, vilket ger goda möjligheter till att samutnyttja luftrummet.
– Vi har helt enkelt optimala förutsättningar för utbildningar som är kopplade till flyg och luftrum, tillägger Christian Ziese.

Alla förutsättningar
Inom området finns i princip alla förutsättningar för verksamheten. En del lokaler kommer att behöva verksamhetsanpassas och det gör man efterhand som behoven uppstår. En gemensam simulatorbyggnad är nästa planerade steg.
– Vi har nyss renoverat en hangar för Flygteknikcenter där en Gulfstream får plats för mekaniker och tekniker. Vi har eventuellt en utbildning för helikopterpiloter på väg in, och TFHS som redan idag hjälper Försvarsmakten med en del utbildningar för nu en  diskussion om en utökning av dessa.
Drönaroperatörsutbildningen är ny och här blir det spännande att se hur framtiden utvecklas inom detta kraftigt expanderande område. TFHS (genom Lunds Tekniska Högskola) bedriver ett antal forskningsprojekt kopplade till den allt mer ökande drönarverksamheten. Ett flertal av institutionerna vid LTH är involverade i dessa projekt.

Perfekt läge
Infrastrukturen kring Ljungbyhed Air är god och tillgängligheten bra.
– Vi har bara en timme till Malmö/Köpenhamn, nära till de stora vägarna samt en fantastisk miljö att driva utbildning i. Ägarna har en långsiktig strategi för både samhällsnytta och ekonomi. Arbetstillfällen och bra kommunikationer kommer att skapas, och samarbete med regionen och kommunen gör att alla känner sig delaktiga, vilket är till nytta för samtliga involverade, säger Christian Ziese.
Han spår att Ljungbyhed Air inom fem år kommer att utbilda ett 80-tal flygpiloter och ett 20-tal helikopterpiloter per år, att flygledarutbildningar kommer att bedrivas i nya lokaler där även en ny simulator har införskaffats, samt att drönarverksamheten fortsätter att utvecklas.
– Kopplat till detta har vi skapat ytterligare minst hundra arbetstillfällen, spår Christian Ziese.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson