Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Uddevalla Lastbilcentral 65 år

Tre anställda på Uddevalla Lastbilcentral jobbar vid en lastbil på en strand.
I 65 år har det som allmänt går under namnet LBC, varit liktydigt med kvalitetssäkrade transportlösningar. Uddevalla Lastbilcentral har genom åren ständigt förfinat sitt koncept, vilket gjort att man idag kan erbjuda totallösningar inom allt från anläggning och distribution till tungtransporter och avfallshantering.

Uddevalla Lastbilcentral eller LBC som företaget allmänt benämns, startades som Ekonomisk förening 1955 högst upp på Lagerbergsgatan där Johan Havåsen, David Hagstedt och Nils Thor drog igång verksamheten.
Under 60-talet flyttades verksamheten till Kuröds industriområde.
Det klassiska gula funkishuset stod kvar fram till 1988 då det revs och ersattes med ett nytt huvudkontor.
2003 ombildades Uddevalla Lastbilcentral Ekonomisk förening till aktiebolag. Det rör sig med andra ord om ett företag med lång historia som egentligen härstammar från den bilcentral som etablerades redan under andra världskriget och som syftade till att anslutna transportörer kunde erhålla bränsle till sina bilar.

Starkt koncept
Härifrån har det sedan dess vuxit fram en koncern som idag omsätter 250 miljoner kronor och sysselsätter 40 anställda under ledning av VD Mats Gillberg. Han berättar att LBC idag omfattar cirka 130 fordon och att företaget spänner över ett brett verksamhetsområde avseende anläggning, avfallshantering, distribution, maskinförmedling, slamsugning och tungtransporter.
– Vi står idag för totallösningar kring olika former av transporter. Samtidigt har vi alltid varit noga med att aldrig sväva iväg, utan förbli den lokala och trygga lastbilsföreningen där vi värnar om våra aktieägare. I dessa tider av förändring är det extra viktigt att vi håller ihop, understryker Mats Gillberg och tillägger att antalet aktieägare idag uppgår till 35 st.

Två dotterbolag
Det breda konceptet möjliggörs i mångt och mycket av de två dotterbolagen Grävmaskincentralen i Uddevalla AB (GMC) och Uddevalla Lastbilcentral Transport AB (ULC). Maskinparken i det förstnämnda består av dumpers, grävmaskiner och hjullastare. GMC etablerades redan 1953 och förvärvades senare av Uddevalla Lastbilcentral AB 2004 och har sedan dess varit verksamt i Uddevalla med omnejd. ULC som startade sin verksamhet 2010 innefattar 15 egna dragbilar och ett 60-tal trailers med vilka man i huvudsak transporterar betongelement från Kynningsrud Prefabs Uddevallafabrik.

Kvalitet, logistik, miljö
I Uddevalla Lastbilcentral AB har man alltid arbetat utefter ledorden kvalitet, logistik och miljö, man erbjuder en totallösning för alla slags transporter.
– Vi ska alltid sträva efter ständiga förbättringar genom att arbeta med utveckling av miljöanpassade transporter, system och produkter samt jobba mot fossilfria transporter, upplyser Mats och tillägger att Uddevalla Lastbilscentrals verksamhetsområde är Uddevalla och Bohuslän med omnejd.
– Vi har en modern och varierad fordonspark som klarar alla transportuppdrag. Våra uppdrag sträcker sig från mindre enskilda arbetsinsatser åt privatpersoner till löpande tjänster åt företag, organisationer och myndigheter som ställer höga krav på kvalitet och kostnadseffektivitet
Nyligen erhöll LBC ett nytt omfattande logistikuppdrag på Brings terminal i Uddevalla.
– För oss innebär det att vi dagligen kommer att köra ut paket med fem till tio egna bilar över hela Bohuslän säger Mats Gillberg.

Research: Lars Bengtson
Text: Örjan Persson