Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas

Uddeholm väljer att utöka befintlig installation av FOCS, ett system för styrning och optimering av ugnar som utvecklats av Prevas, till ytterligare 20 ugnar. Utrullningen sker från och med första kvartal 2023 till och med första kvartal 2024. Sedan tidigare har man installerat lösningen på 10 ugnar.
– Uddeholm har redan påbörjat sin omställning till fossilfri produktion och klimatneutralitet. Det är därför både kul och stimulerande att vi kan vara med på deras omställningsresa och bidra med strategiskt viktiga lösningar för att uppnå en hållbar produktion och spara energi, säger Martin Östberg, verksamhetskonsult på Prevas.

Stålproduktion kräver mycket energi och i dessa tider, när konkurrensen på marknaden och krav på klimatneutralitet blir allt hårdare, blir det allt viktigare att hålla koll på sin produktion. Prevas har i samarbete med organisationerna Jernkontoret och Swerea Mefos utvecklat ett antal avancerade lösningar för uppvärmning av ugnar. Den resulterande produktfamiljen, kallas FOCS, inkluderar automatiska styrsystem som är marknadsledande inom optimering och kontroll av ugnar.
– Med FOCS kan vi uppnå en genomgående hög produktkvalitet samtidigt som energiförbrukningen minskar och ökar produktivitet. Bra för både produktionen och klimatet, avslutar Peter K Johansson, Sales Account Manager på Prevas.

Stora energibesparingar
FOCS kan beskrivas som ett övervakande kontrollsystem. Ett system som bestämmer temperaturen i ugnens olika reglerzoner och styr tiden som ett ämne värms i en ugn på basis av beräknade temperaturer. Detta för att uppnå optimalt uppvärmt material och optimalt utnyttjande av ugnen. Ofta behöver inga ändringar göras i befintliga system, vilket innebär att FOCS helt enkelt kan läggas till som en högre nivå expertsystem som hjälper operatören att styra ugnen automatiskt och optimalt.
– 90 procent av stål som produceras i Skandinavien värms upp av ugnar som styrs av FOCS. Energibesparingarna ligger vanligtvis på 5-20 procent, säger Peter K Johansson.
Förutom att minska energiförbrukningen ökar systemet dessutom produktionskapaciteten genom att minimera tiden som batchen är placerad i ugnen. Produktivitetsökningar på uppemot 28 procent har noterats.

Källa: Prevas