Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Tydliga värdegrunder i ”det goda bostadsbolaget”

Gata med bostadshus tillhörande Kristinehamnsbostäder på båda sidor om gatan.

Kristinehamnsbostäder kallar sig det goda bostadsbolaget. Den stående ambitionen är att vara mer än bara en bostadsförmedlare genom sunda värderingar och tydliga värdegrunder. Här tar man ett stort socialt ansvar med en verksamhet som präglas av engagemang, nytänkande och en självklar vilja att alltid behandla alla lika. Det gör Kristinehamnsbostäder till en förebild i bostadsbranschen.

Det kommunalägda bostadsbolaget Kristinehamnsbostäder äger och förvaltar drygt 1 300 lägenheter, ett mindre antal lokaler och ett småföretagarcentrum. Bolaget, som startades 1995 och har sina rötter i de tidigare stiftelserna Bro och Malmen, leds sedan ungefär ett år tillbaka av VD Jan Barthelson. Han framhåller bolagets arbetssätt som inneburit att man gärna vill kallas ”det goda bostadsbolaget”.
– Vi jobbar med en filosofi som går ut på att vi hela tiden tänker med hjärtat, vi eftersträvar kundnöjdhet i varje möte med kunden. Samtidigt vill vi ta vårt sociala ansvar, bland annat genom att alla delar av verksamheten ska genomsyras av stort engagemang för kundens behov och önskemål, säger Jan som själv har ett gediget förflutet i fastighetsbranschen, senast efter fem år på Hammaröbostäder.
Han berättar vidare att man i Kristinehamnsbostäder jobbar med ett processinriktat arbetssätt. Jan har tre chefer under mig inom områdena ekonomi, förvaltning och kund/marknad, och bolagets ledningssystem är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 avseende uthyrning och förvaltning av bostäder.

Attraktiva boenden
Kristinehamnsbostäder förfogar över ett flertal olika typer av bostäder och lokaler. Här finns vanliga lägenheter och specialbostäder, trygghetsboenden samt ett äldreboende i Björneborg. Bolagets bostäder finns i fastigheter i tätorten, bland annat i Mariebergsområdet som är ett gammalt sjukhusområde som gjorts om till bostadsområde.
– Vi har trivsamma lägenheter i tvåvåningshus i Kristinehamns mysiga innerstad, bland annat i området Malmen på gångavstånd från centrum med lägenheter från 40-talet. Här pågår det en diskussion om hur vi ska kunna utveckla dessa bostäder i framtiden, upplyser Jan Barthelson.
Han medger att det finns ett behov av nyproduktion av bostäder i kommunen och berättar samtidigt att ett projekt i Sannaområdet vid Sannakajen är på gång.
– Det ska bli 57 lägenheter i två hus nere vid vattnet, vilka kommer att ligga nära både stadspark och centrum. Vi är igång med projektering och bygglov, byggstart blir nu under hösten med inflyttning 2021 eller 2022, informerar Jan.
Fler projekt är på gång via en organisation där man hela tiden vill utvecklas.
– Nya projekt är kul och får positiva effekter för kommunen. Vi vill skapa goda förutsättningar för att locka fler att flytta till Kristinehamn, som är en pendlingsvänlig kommun, påpekar Jan.
För företag erbjuder Kristinehamnsbostäder lokaler och kontor i Gustavsvik och Marieberg. Man äger och förvaltar härutöver även ett småföretagarcentrum.
– Vi vill samarbeta med näringslivet och hjälpa till vid nyetableringar av företag så gott vi kan.

Mervärden
Jan framhåller bolagets professionella sätt att arbeta, vilket innebär att man alltid värnar om sina hyresgäster och har deras bästa i fokus. Till sin hjälp har han 15 medarbetare och ett gott samarbete med HSB, som man anlitar när det handlar om tillsyn, skötsel och underhåll.
Den rådande coronapandemin har förstås påverkat verksamheten på många olika sätt, men Kristinehamnsbostäder har, anser Jan Barthelson, mött alla nya utmaningar på ett bra sätt.
– Vi har ända sedan pandemin bröt ut haft en nära dialog med våra hyresgäster och hållit dem informerade om läget. Kraven har varit extra höga inom äldrevården, säger Jan och avrundar:
– Vi vill erbjuda våra hyresgäster mervärden genom engagemang. Alla våra hyresgäster är unika och värdesätter olika saker. För oss är det viktigt att möta alla på samma nivå.

Research: Alexander Lundström
Text: Örjan Persson