Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Tunga uppdrag för välanlitad borrspecialist

Bygget av Hisingsbron, där Drillab är involverade.
När den nya Hisingsbron över Göta Älv nu byggs i centrala Göteborg är Drillab en av aktörerna som gör det komplicerade bygget möjligt. Drillab är specialiserat på borrning för stålpålning och anlitas frekvent av de stora byggbolagen. Genom att förena kunskap och erfarenhet med en ändamålsenlig maskinpark kan Drillab åta sig riktigt stora jobb.

Det är Tommy Claesson som driver Drillab, ett företag han startade för tio år sedan och som han till en början drev på egen hand. Idag sysselsätter verksamheten tio personer.
– Anledningen till att vi har vuxit väsentligt under senare år är vårt samarbete med Borrpoolen där ytterligare tre företag ingår, säger Tommy och berättar att Borrpoolen sysselsätter sammanlagt 25 personer och är Sveriges största underentreprenör för grundläggningsarbeten.
– De jobbar uteslutande med utvalda samarbetspartners och representerar därför stor bredd och lång erfarenhet. Det är ett samarbete som fungerar alldeles utmärkt, konstaterar Tommy.

Modern utrustning
Drillab är en specialist på grundläggande borrning för stålpålar och slagna pålar. Kompetensen och kunnandet i företaget är stort, och i kombination med en ändamålsenlig maskinpark kan Drillab åta sig de riktigt stora uppdragen.
– Vi förfogar över fyra stora riggar på grävare. Det är en modern maskinpark som lever upp till alla dagens högt ställda miljökrav, vilket är ett måste för att vi ska få arbeta inne i städerna. I dagsläget kan vi till exempel hantera rör på upp till tolv meter, upplyser Tommy Claesson.

Stora projekt
Drillab jobbar på uppdrag av de stora byggbolagen för vilka man verkar i rollen som underleverantör. Man åtar sig uppdrag över hela Sverige och har genom åren byggt upp en imponerande meritlista.
– Vi borrade bland annat för stålpålning när världens största kartongfabrik byggdes i Grums. Tillsammans med Borrpoolen borrade vi cirka tusen hål. Vi har även jobbat med brofundamentet till den nya Hisingsbron över Göta Älv i Göteborg. På Hisingssidan borrade vi sju meter under havsytan. Ett utmanande jobb, men det är sådana vi trivs med, avslutar Tommy Claesson.

Research: Håkan Larsén
Text: Örjan Persson