Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Trygg leverantör av drivmedel och eldningsolja

Exteriör av lokaler tillhörande Paroy AB.
Alternativa drivmedel och uppvärmningsalternativ i all ära – oljan har alltjämt sin centrala plats i många olika avseenden. Paroy AB levererar drivmedel och eldningsolja, men också bland annat smörjmedel, avfettning och glykol, produkter med utgångspunkt från ett av Europas modernaste och mest miljöanpassade raffinaderier.

Paroy AB har sitt ursprung i 1970-talet och ingår idag i koncernen HW Energi tillsammans med Svenska Oljebolaget AB och HGL Bränsle. De tre bolagen har likvärdiga verksamheter men verkar i olika regioner. I bolagens rikstäckande nät av återförsäljare och ombud säljer och distribuerar man drygt 160 miljoner liter drivmedel och andra oljebaserade produkter per år till sina kunder. Paroy utgår från Borås och fokuserar på försäljning av drivmedel, såsom bensin, diesel, HVO och BIO100, samt andra produkter, till exempel smörjmedel, avfettning och glykol.
– Vi säljer antingen via våra stationer eller på bulk då vi åker ut och fyller på kundens tankar. Vi har ett nätverk av både fasta och mobila stationer, berättar Johan Bäck som är försäljningschef för de tre bolagen.

Flytt på gång
Paroys bensinstationer såldes 2017 till Oljeshejkerna Johnsson (som också är den största kunden till de tre bolagen) från Alvesta som ett led i bolagets strategi att renodla verksamheten och fokusera till hundra procent på försäljning via bulk eller tankkort till företag, företrädesvis inom entreprenad, transport, lantbruk och skogsindustri i hela Västra Götaland, Halland och Dalsland. Bolagets tankfordon utgår främst från Jönköping och Göteborg, och all planering för bolagen sker från kontoret i Borås. Koncernen förfogar över åtta egna fordon men samarbetar dessutom tätt med andra åkare. Idag utgår Paroy från det gamla regementsområdet, men inom kort kommer man att flytta till Viaredsområdet.
– Tankstationen kommer att stå klar redan i höst, medan vi kommer att flytta kontor med lastbilsdepå och garage om cirka ett år. Härigenom kommer vi närmare våra kunder, konstaterar Johan Bäck.

Miljöfokus
Paroys olja kommer från ett av Europas modernaste och mest miljöanpassade raffinaderier. Den uppfyller förstås alla de krav som omfattar svensk standard.
– Miljöprägeln har alltid varit viktig för oss, liksom att vi står för en hög servicenivå och snabba leveranser. Det gäller att vi hela tiden är vassare än våra konkurrenter, säger Johan Bäck och lyfter fram företagets kärnvärden: kompetens, närhet, engagemang och personlighet.
Johan berättar vidare att Paroy företräder en App där kunderna kan logga in och beställa bränsle. Beställningen går direkt in i Paroys system, vilket innefattar en kartfunktion som gör att man direkt kan se var tanken som ska fyllas på befinner sig.
– Planeringen blir bättre, leveranserna snabbare, och miljön bättre eftersom vi inte behöver åka runt och leta, avrundar Johan Bäck.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson