Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Trogen leverantör till västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt

Grustag från vilket Släryds Grus & Entreprenad levererar grus.

Släryds Grus & Entreprenad AB är en viktig aktör avseende västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt. Bolaget levererar berg- och grusmaterial till allt från husgrunder till vägbyggnation i en anda som kännetecknas av såväl lokal förankring som den stora huvudägarens resurser.

Släryds Grus & Entreprenad AB är ett dotterbolag till NCC Industry AB. Ett tiotal anställda under ledning av VD, tillika platschef på flera av NCC:s anläggningar, Magnus Sundqvist täcker ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig över Varberg, Falkenberg och Kungsbacka.
– Man kan säga att vi är ett företag som ligger överst i byggbranschens näringskedja. Vi levererar våra produkter till allt från husgrunder till stora vägprojekt, berättar Magnus.
I Släryd förfogar man över sammanlagt sju täkter. Med hjälp av mobila enheter förflyttar man sig mellan dem.
– Normalt sett arbetar vi i våra egna täkter, men vi är samtidigt inte främmande för att, vid behov, arbeta på andra täkter inom ramen för koncernens verksamhet, tillägger Magnus.

Framhåller medarbetarna
Ungefär 800 000 ton material lämnar Släryds täkter varje år i form av CE-märkta produkter.
– Vi är ett starkt varumärke, vi jobbar med stor lokalkännedom och alla i branschen vet vilka vi är. Med en stark ägare i ryggen har vi många interna resurser, säger Magnus Sundqvist och framhåller i sammanhanget bolagets duktiga och kunniga medarbetare som alla besitter lång branscherfarenhet.
– Duktiga krossmaskinister utgör en stor tillgång för alla företag i vår bransch, inte minst nu när många upplever problem med att hitta kompetent personal. Vi är lyckligt lottade med ett sammansvetsat team som tillsammans driver hela företaget framåt. Samtidigt jobbar vi aktivt med frågor kring säkerhet, hälsa och arbetsmiljö, säger Magnus.
Bland framgångsfaktorerna nämner han också den ändamålsenliga maskinparken vilken uppdateras kontinuerligt. CAT är märket som gäller för hjullastarna, vilka utgörs av ett flertal 988:or, 982:or och 980:or. Beträffande krossarna är det maskiner från Metso man prioriterar.

Satsar framåt
Släryds Grus & Entreprenad kan erbjuda de flesta berg- och grusprodukter som finns på marknaden där betonganvändare är deras främsta kunder. Tillgängligheten med många egna täkter inom området borgar för snabba leveranser. Betongfabriker, åkerier, entreprenadfirmor och Varbergs kommun är bara några av bolagets uppdragsgivare.
– Vi levererar till betongkunderna men det mesta säljer vi avhämtat, upplyser Magnus Sundqvist och berättar att man just nu söker täkttillstånd för anläggningen i Obbhult för 30 år framåt. Härigenom räknar man med att kunna fortsätta förse olika projekt i Varberg med högkvalitativt material.
– Vi anser att dagens process med olika tillstånd och villkorsändringar för att bryta berg och grus är alldeles för långsam, i vissa fall kan den ta flera år. Naturgruset börjar ta slut, vilket innebär att vi i framtiden kommer att fokusera allt mer på helkrossade produkter i betong. Vi kommer också att satsa mer på bergtäkten i Kungsbacka, och inom några år hoppas vi ha ökat omsättningen väsentligt med nya marknadsandelar och ytterligare någon ny kollega.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson