Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Trivsamma och trygga boenden i Årjängs kommun

Bostadshus av Årjängs Bostads AB

Årjängs Bostads är helägt av Årjängs kommun och erbjuder kommuninvånarna trivsamma och trygga boenden. Man tror på mångfald och arbetar ständigt för att utvecklas och skapa affärsmässig långsiktighet. Kunderna står i centrum, liksom den nära relationen mellan boende och bostadsbolag. Kommunen satsar på tillväxt och ställer upp för företag som behöver bostäder till sina anställda.

Svensk Leverantörstidning träffar Örjan Nässlander, som är VD på Årjängs Bostads AB. Årjäng är en modern kommun som fokuserar på tillväxt. Årjängs Bostads erbjuder kommuninvånarna kvalitativa och attraktiva boenden och lokaler nära handel, service och ett rikt friluftsliv. Här finns sjöar, skogsområden, vandringsleder, skidspår och mycket mer. Dessutom har man ett stort fritids- och kulturliv. Från kommunen har man nära till Oslos arbetsmarknad, vilket påverkar både handel och arbete positivt.
Årjängs Bostads har nära 1000 lägenheter ett 40-tal lokaler samt ett hotell. Örjan Nässlander har haft många olika roller innan han blev VD på Årjängs Bostads, bland annat har han varit byggnadsingenjör, snickare, inspektör, förvaltningschef och projektchef. Han är född och uppvuxen i Karlskoga. Örjan påbörjade sin anställning på Årjängs Bostads för nio månader sedan och kommer i november fortsätta vidare till Forshaga Bostäder.
– Jag ansvarar för de 944 bostäder som bostadsbolaget äger samt lokaler och ett hotell, liksom kommunhuset. Jag har arbetat mycket med ekonomiska frågor inom bolaget. Idag mår bolaget bra. Till exempel har vi arbetat för att minska antalet flyttar inom bolaget. Att jag byter arbetsplats beror främst på att jag kommer att få betydligt mindre pendlingstid till min nya arbetsplats, säger Örjan.

Nybyggen och renoveringar utvecklar bostadsbeståndet
Årjängs Bostads två största grupper av hyresgäster är de unga vuxna och de äldre.
– Innan Corona-pandemin så var det brist på bostäder, men nu är några lediga på grund av att boenden sade upp sina lägenheter när den norska gränsen stängdes. Vi tror att de som valt att säga upp sina lägenheter har haft korta anställningsvillkor. Men vi fortsätter att bygga, när pandemin släpper kommer det att bli en brist igen, säger Örjan.
Årjängs Bostad har precis färdigställt 27 nya lägenheter i Töcksfors. Man har också påbörjat byggnationen av ett 40-tal lägenheter i Årjäng, vilket är förhållandevis mycket. Örjan berättar att det även är andra aktörer som bygger i Årjäng just nu, en större och en mindre byggherre.
– Vi har en god planberedskap, det vill säga vi har tomter som är färdiga för byggnation. Till exempel är Kallnäset planlagt och klart, även om vägar, vatten och avlopp inte har dragits ännu, säger Örjan.
– Vi har även ett område norr om Hemvärnsgården samt ytterligare ett område intill vårat kontor, så det finns stora områden att bygga och växa på. Kommunen vill ju växa, och säljer gärna marken till exploatörer som kan bebygga den. Bara i dessa namngivna områden finns det möjlighet att bygga cirka 70 lägenheter samt lika många i Töcksfors, och i kommunen många fler. Det finns ofta en brist på byggbar mark i kommuner, men inte här, säger Örjan.

En kommun med stark sammanhållning
Under tiden som Örjan arbetat på Årjängs Bostads så har han dragit igång och färdigställt flera olika byggprojekt. Medarbetarna har ett stort engagemang i sina olika roller.
– Jag har inte genomfört några jättestora åtgärder men det vi har gjort har varit bra för kommunen. Jag hade ett tydligt uppdrag, vilket var att bygga, och det har jag fullföljt. Jag har kommit in med nya perspektiv, säger Örjan.
Årjängs Bostads arbetar också med skötsel, underhåll och renoveringar av det befintliga beståndet.
– Vi har en renovering på Bögatan i Töcksfors där vi kommer att totalrenovera lägenheterna. Detta kommer förstås att höja hyran men de som inte har råd att bo kvar erbjuder vi andra bostäder.
Årjängs Bostads har mycket att erbjuda kommunens företag och invånare.
– Ur ett näringslivsperspektiv handlar det om att erbjuda bra bostäder för företagens anställda, vi har till exempel Hanza som nu ska flytta hit en del av sin produktion och då behöver de anställda någonstans att bo. Vi kan gå in och stötta näringslivet med bostäder.
Örjan menar att det som är unikt för Årjäng, är den starka sammanhållningen samt att man hjälper varandra.
– Alla ställer upp för varandra och det är den lilla ortens fördel när man kommer som entreprenör. Här i kommunen har vi också Nordmarkens Fasader, som är ett företag som växer fort och har blivit riktigt stora, liksom Nordic Solar som bygger solcellsanläggningar och som även de expanderar. Vi använder oss av Nordic Solars solcellsanläggningar på våra hotell och i andra projekt. Vi har en framtidstro i Årjäng, vi utvecklas och har en positiv inställning, avslutar Örjan Nässlander.

Research: Peter Hägg