Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Tjörns kommun ger företagsamheten goda förutsättningar

Klippa och träd i Tjörns kommun.

Tjörns kommun består av flera öar. Här uppskattar människor det trygga och havsnära livet och småskalighet blandas med företagsamhet och växande verksamheter inom en rad olika branscher. Det är en attraktiv och säker kommun där näringslivet stöttas och utvecklas med starka samarbeten och beslut nära medborgarna och företagen.

Svensk Leverantörstidning har ett samtal med Anna Aldegren, som är näringslivstrateg på Tjörns kommun, Martin Johansen, som är kommunstyrelsens ordförande, samtAnn-Britt Svedberg, som är kommunchef.
– Jag har varit på Tjörns kommun i fyra år och även tidigare arbetat med företagsfrågor i hela mitt yrkesliv, säger AnnaAldegren.
– Jag har varit liberal politiker på heltid i 15 år, säger Martin Johansen.
Ann-Britt Svedberg har i sin tur varit kommunchef i tre år.
– Jag har lång erfarenhet som chef inom kommunal sektor, säger Ann-Britt.
När Anna, Martin och Ann-Britt får frågan vad som kännetecknar Tjörn, berättar de om en aktiv och attraktiv kommun i göteborgsregionen.
– Vi är en växande kommun som gått från 15 000 till 16000 invånare på få år. Tjörns kommun är inte en ö, utan många öar med fastboende på ett antal av dem. Vi är en av de kommunersom har lägst arbetslöshet i landet.Det är populärt att flytta hit, säger Martin.
Anna, Martin och Ann-Britt berättar att många flyttar till Tjörn som boende, blir förtjusta i kommunen och då även flyttar dit sin verksamhet.
– Det finns en positiv småskalighet här, en närhet till beslutsfattare, andra företagare och Tjörnbor. Tjörnbor är bra på att hitta lösningar på problem. Det är också en trygg och säker kommun, säger Anna.
– Politiken satsar mycket på kulturfrågor och att Tjörn ska vara attraktiv året runt, säger Ann-Britt.

Antalet företag växer i en stabil takt
Totalt finns drygt 2000 företagare på Tjörn och man har en stabil befolkning sommer än tredubblas sommartid. Även många dagsbesökare kommer till Tjörn, här finns attraktiva besöksmål i form av exempelvis friluftsleder och badplatser. I denna miljö trivs företagen.
– Vi har en stark företagsamhet med många företagare per invånare. Det är främst små företag, det största företaget har drygt 200 anställda. De största branscherna är transport, vilket är ett samlingsbegrepp där även logistik och sjöfart ingår, bygg, handel och småindustri. Besöksnäringen är en stor och viktig näring som sträcker över många branscher, berättar Anna, Martin och Ann-Britt och tillägger att det både innebär fördelar, ochibland utmaningar, att kommunen består av öar. Därför arbetar man tillsammans med näringslivet för att förbättra infrastrukturen.
Det finns också ett ökat intresse för transporter till havs, vilket ger Tjörn ett bra läge inför framtiden. Även inom den maritima näringen ser man en stor potential inför framtiden, inte minst utifrån hållbarhetsperspektivet.
– Närheten till havet, och traditionen av maritima näringar och de produktionskedjor som byggts upp, kan även nya maritima näringar dra nytta av. Vi arbetar mycket med blå och gröna näringar samt lokalproducerade råvaror, säger Anna.

Kommunen arbetar strategiskt med utveckling och hållbarhet
Tjörns kommun arbetar med många frågor av strategisk karaktär – att finna lösningar och stimulera näringslivet.
– Vi vill ständigt utvecklas och där är exempelvis digitaliseringen av viktig fråga. Vår roll är att främja företagen, så att de finns kvar och är konkurrenskraftig också om 20 år. Vi arbetar med att få företag att känna sig välkomna och att känna att man har kommunen ryggen. Det finns alltid situationer som kan uppstå där man behöver finna lösningar och dra lärdomar, säger Anna.
I samverkan med näringslivet har Tjörn kommun tagit fram ett förslag till näringslivsstrategi,som ska beslutas i kommunfullmäktige till hösten.
– Det viktigaste med strategin är att vi har identifierat sex strategiska områden där vi måste utvecklas för att fortsätta vara relevanta för företagen. Samt att vi har en målsättning om 1200 nya arbetstillfällen till 2035.
Anna, Martin och Ann-Britt beskriver vidare en stark sammanhållande känsla i kommunen.
– Det finns generellt ett stort samhällsengagemang hos företagen. Man vill helt enkelt vara med och utveckla kommunen.
Från kommunens sida handlar det bland annat om att planera för nya vägar och kontinuerligt ta fram nya områden och till exempel planlägga mark för industri.
– Företagsetableringar och bostäder går hand i hand. Vi vill växa och både bli fler invånare och företag, säger Martin.
Tjörns kommun arbetar intill den nya näringslivsstrategin med en ny översiktsplan, där man exempelvis behandlar etableringar ochen utvecklad skolstruktur och infrastruktur.
– Inom infrastrukturen handlar det om kommunikationerna mellan Tjörn och exempelvis Göteborg.Vi vill att man både ska kunna bo och arbeta på Tjörn, men kompetens, gods och nya företag kommer alltid att behöva goda transporter, avslutar Anna Aldegren, Martin Johansen och Ann-Britt Svedberg.