Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ta kontroll över dina produkters ytkvalitet och öka din lönsamhet

Tre män tittar på skinande föremål under kvalitetssäkring av Toponova.

Svensk tillverkningsindustri lider kontinuerligt stora förluster i form av kvalitetsbrister i produktionen. Några av Sveriges största företag har därför valt att samarbeta med Toponova, en unik expert beträffande kvalitetssäkring av produkters ytstruktur i industriella tillverkningsprocesser – ett samarbete som leder till lägre produktionskostnader, ett starkare varumärke och ökad lönsamhet.

Toponova är en ledande aktör med spetskompetens beträffande kvalitetssäkring av produkters ytstruktur i industriella tillverkningsprocesser. Bolagets VD, Stefan Rosén, har arbetat med marknadsledande industriföretag i 25 år och är bland annat delaktig i framtagandet av internationella standarder via SIS och utveckling av ISO GPS. Han konstaterar att behovet av en aktör som Toponova har ökat drastiskt under senare år.
– Marknaden efterfrågar stöd inom alla de tre områden vi arbetar – stöd till konstruktion vid kravsättning, avancerade mätuppdrag och spetsutbildning för konstruktörer samt mättekniker. Framför allt har utvecklingen av Smart Manufacturing skapat ett växande behov av kvalitetskontroll i automatiserad produktion och vid global tillverkning med många underleverantörer. Inte minst för att säkra en snabb omställningsförmåga. Här kan vi göra väsentliga insatser, konstaterar Stefan Rosén.
Han nämner som exempel kvalitetssäkring av formverktyg där ytstrukturen är av stor vikt för att undvika problem i tillverkningen och utseende på färdig produkt. Det handlar, menar Stefan, om att jobba med parametrar och toleranser som säkerställer rätt kvalitet. Genom åren har Toponova genomfört mer än 2 000 projekt med syfte att dokumentera och kommunicera rätt produktkvalitet.
– Redan inom designområdet finns höga krav på ytor. I slutändan handlar det om att minska kostnader för företagen som med rätt kvalitet på sina produkter slipper långa ledtider och kostnader kopplade till kvalitetsbrister, säger Stefan Rosén.

Unikt koncept
Toponova har tagit fram ett eget unikt koncept, Toponova Geometric DNA Profile®, där varje produkts funktionsyta kan dokumenteras och kommuniceras med stöd av ISO GPS-standard och göras unik och verifierbar genom hela produktionskedjan. Stefan noterar att den internationella utvecklingen gör Toponovas insatser alltmer betydelsefulla för industriföretagen. Han konstaterar bland annat att kvalitetsbrister i tillverkningsindustrin, enligt internationella rapporter och studier, kan innebära minskad lönsamhet på mellan 10 och 30 procent.
– Smart Manufacturing, med ökande automation och digitalisering, innebär att konkurrenskraft inte längre styrs av arbetslöner i lågkostnadsländer, utan i förmågan att exakt kunna styra sina processer, säkra kvaliteten och därmed uppnå hållbar produktion. Det leder i sin tur till säkrare upphandling från underleverantörer, färre reklamationer, lägre produktionskostnader, starkare varumärken och i slutändan ökad lönsamhet, menar Stefan Rosén.
Han noterar också att allt högre krav på specifika mättjänster också ställer ökande krav på externa experter. Toponova har ett eget avancerat mätlab som i realiteten blir en strategisk resurs för företagens konstruktionsavdelningar. Kunden säkerställer redan i konstruktionsfasen att varje detalj kvalitetssäkras och att kvalitetsuppföljning sker med rätt mätmetod.
Ytterligare en trend som Stefan ser är det växande behovet av spetskompetens inom bland annat kravsättning, nya standarder samt mätmetoder för verifiering. Nyckeln i sammanhanget är ISO GPS standarderna (Geometriska Produktspecifikationer) som är under ständig utveckling. Toponova håller kurser i samråd med beställaren.

Stark utveckling
Stefan Rosén startade Toponova i Halmstad tillsammans med professor Bengt-Göran Rosén 1994. Man verkade från början i konsultrollen genom att mäta ytstrukturer i 3D på uppdrag av SKF och Volvo, men mycket har sedan dess hänt i såväl den industriella branschen som i Toponova. Nu finns kunderna inom alla områden från medicin, elektronik och fordonsteknik. Stefan leder själv uppdragen men tar också in externa experter vid behov. I teamet ingår också två professionella mättekniker.
– Vi verkar främst i Skandinavien, företrädesvis med stora tillverkande bolag, men vill på sikt vidare ut i Europa. Vi ser en stark tillväxt i takt med den ökande efterfrågan på våra tjänster. Inom några år kommer vi att behöva anställa tre-fyra personer som det ser ut nu, säger Stefan Rosén.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson