Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sydsveriges lösning på allehanda avloppsproblem

Pool och tillhörande hus där Allpipe arbetat.
Stopp i avloppet är ett alltför välbekant problem i de svenska hushållen, och det är inte alltid vare sig enkelt eller roligt att ta sig an det. Lösningen stavas Allpipe, ett företag med lång erfarenhet inom allt som gäller avlopp och högtrycksspolning.

Allpipe AB i Arlöv är ett relativt nystartat bolag inom VVS-branschen, som har specialiserat sig på att lösa alla tänkbara problem, stora som små, som kan uppstå i våra avlopp. I det breda konceptet ingår avloppsspolning, avloppsrensning, slamsugning och TV-inspektioner men också grävning, tak-, fasad- och plattvätt samt relining.
Vi träffar VD:n och grundaren Kenny Mirheden och driftschef Fredrik Göransson på kontoret vid Tullstorpsvägen, som de delar med Henda Byggservice.
– Vi har känt varandra länge genom våra sambos och har verkat i branschen ett tag. Innan jag drog igång här var det ombytta roller. Då var Fredrik min chef i många år i ett liknande företag, berättar Kenny.
Allpipes upptagningsområde utgörs idag av hela Skåne där man även erbjuder 24-timmarsjour beträffande avloppsproblem. På senare tid har man även fått uppdrag i Karlskrona och Ronneby kommun gällande TV-inspektion och relining av vissa kommunala avlopp.
– Dessa uppdrag har vi fått via referenser så vi måste göra ett bra jobb därute, poängterar Fredrik.
Företagets kunder är i huvudsak bostadsrättsföreningar, men på senare tid har uppdragen för kommunerna blivit allt fler.
– Ryktet sprider sig så vi går en spännande framtid tillmötes, säger Fredrik och får medhåll av Kenny.

Relining
Det goda ryktet kommer inte minst från de boende där Allpipe arbetar.
– De älskar alla våra anställda, säger Fredrik.
– Vi håller upp dörrar, torkar och städar, pratar väl om folk, och just för att vi arbetar i deras hemmiljöer är de mycket tacksamma för att vi lägger tid på städning. Allt ska vara rent och snyggt när vårt uppdrag är utfört.
Allpipe investerar kontinuerligt i nya bilar. Näst på tur är ännu en spolbil, men redan idag förfogar man över fordon som är utrustade med det senaste gällande spolning och rensning, TV-inspektion, sond och fräsning.
– Sond letar vi rör med och fräsning är något vi gör vid varje relining, eller när man har rötter i avloppet. Vi är idag ett av de företag i branschen som är auktoriserade för film, spol, fräs och relining av fastighet och gata, berättar Fredrik Göransson.
I dagsläget förfogar Allpipe över fyra spolbilar och en lastbil. Allpipe har även fyra stycken reliningsbussar som är fullt utrustade för små som stora reliningsjobb, vilket innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att man byter ut hela rören. Här talar man om två olika tekniker: sprayrelining, då man belägger rören invändigt med ett plastmaterial, och Infodring med foder då man skjuter in en strumpa indränkt iett liknande material med det gamla röret som gjutmall.
– Idag kan vi skjuta upp till hundra meter och allt härdar normalt inom 6-12 timmar, berättar Fredrik.
Just gällande relining har Allpipe erhållit många uppdrag genom olika konsulter i branschen. Fredrik och Kenny noterar att efterfrågan på relining ökar.
– Kärnan i vår verksamhet är spolbilarna. Relining är fortfarande ett komplement. I de fall rören går att byta ska vi förstås göra det om det är ekonomiskt försvarbart, men i många fall relinar vi genom väggar eller liknande där det är i stort sett omöjligt att byta ut rören. Här har vi utökat vårt arbete med bland andra Bravida, Assemblin, Rikshem och Riksbyggen, säger Kenny Mirheden.

God utveckling
Kenny och Fredrik kan se tillbaka på en framgångsrik tid för Allpipe Sverige AB ända sedan företaget bildades.
– Första året gick över förväntan och år två fördubblade vi omsättningen, vilket vi med råge kommer att göra även 2018. Vi är idag 15 på lönelistan och växer med uppgiften. Här har alla lång branscherfarenhet och vi har en så bra teamkänsla att vår personal till och med åker på semester tillsammans. Det är väl ett bra betyg om något, säger Kenny med stort eftertryck.
Liksom Fredrik tycker han att framtiden ser ljus ut.
– Om vi fortsätter utveckla verksamheten i den här takten kommer vi att vara bra med när alla avlopp runt om i landet behöver besiktigas och repareras. Vår vision är att vi ska kunna skjuta strumpor i alla uppdrag kring Sveriges avloppsnät, avslutar Kenny Mirheden och Fredrik Göransson.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson