Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Swerock vill se ökat samarbete i branschen för att nå klimatmålen

År 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat de klimatpåverkande utsläppen. Swerock, liksom alla bolag med verksamhet inom branschen, behöver tänka nytt.
– Vår bransch är en stor del av problemet. Därför vill vi vara en aktiv del av lösningen. För att uppnå både branschens och Swerocks miljömål behövs nya samarbeten mellan aktörer i hela värdekedjan, säger Mats Norberg, VD för Swerock Norden.

Swerocks övergripande mål är att arbeta med cirkulära material, med minsta möjliga klimatpåverkan, i en fossilfri produktion och distribution i alla led. Det gör företaget genom att fokusera på innovation, nära samverkan, kontroll på hela kedjan, transparens och mätbarhet. För att nå målen behövs samtidigt ytterligare samarbete i branschen.
– Vår verksamhet står i fokus när det pratas om miljömässig omställning. Swerock påbörjade sin omställning för flera år sedan, och vi siktar på att bli en förebild i branschens viktiga arbete. Ska vi kunna ställa om till en mer hållbar morgondag handlar det om att ställa upp redan idag. I detta angelägna omställningsarbete kan jag konstatera att ensam inte är stark. Det ställer i praktiken helt nya krav på alla aktörer – från beställare till entreprenör och inte minst politiska beslutfattare, säger Mats Norberg, VD för Swerock Norden.

ECO-Betong och ECO-Ballast
Swerock har investerat i flera forsknings- och utvecklingsarbeten som har legat till grund för företagets framgångsrika ECO-koncept. I ECO-Betong har cement ersatts med Merit, ett alternativt bindemedel som är framställt av en biprodukt från stålindustrin. På det sättet kan betongens koldioxidutsläpp sänkas med upp till 50 procent. Förra året var det premiär för ECO-Ballast som är en kvalitetssäkrad, miljö- och hälsodeklarerad ballast tillverkad av 100 procent återvunna råvaror.
– Både ECO-Betong och ECO-Ballast är resultat av våra forskningsinitiativ. Vattenrening och biologisk mångfald är också betydelsefulla områden där vi har kommit långt. Vi ställer om och vill att alla ställer upp för att vi ska nå våra gemensamma mål, både internt inom Swerock och hos andra aktörer, förklarar Mats Norberg.

Skapar affärsmöjligheter och partnerskap
Ur ett företagsperspektiv är Swerocks omställningsarbete också en förutsättning för att säkerställa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft.
– Det hjälper oss att hitta nya affärsmöjligheter och strategiska partnerskap, skapa intern stolthet och attrahera nya medarbetare. Kompetensförsörjningen går hand i hand med ett äkta och trovärdigt miljöengagemang, konstaterar Karin Bergkvist, hållbarhets- och innovationsstrateg på Swerock Norden.

Källa: Swerock