Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Swecem och Benders i samarbete för klimatförbättrad betong

Swecem har skrivit avtal med Benders Sverige AB om att öppna en ny terminal i Uddevalla för lagring av Merit – ett alternativt bindemedel som minskar koldioxidavtrycket i betong. Det blir möjligt genom att Swecem hyr en av Benders nya silos i Kärranäs Uddevalla.

Efterfrågan på bindemedel med lägre klimatavtryck ökar inom bygg- och anläggningsbranschen och det blir därför en naturlig del att öppna fler anläggningar för leveranser.
– Det känns väldigt bra att utöka vår verksamhet, genom att vi öppnar en ny terminal kan vi förkorta transportsträckor och underlätta leveranser i fler delar av landet. Att på ett effektivare och mer miljövänligt sätt kunna leverera till våra kunder i Västsverige är ett eftersträvat komplement till vårt i övrigt heltäckande svenska logistiknät, säger Ludwig Zetterström, VD Swecem.

Stor miljöinvestering
Swecem har sedan 2020 producerat Merit i Oxelösund och utvidgar nu räckvidden för klimatsmarta bindemedel genom denna terminal. För att transportera Merit från Oxelösund till Uddevalla kommer fartyg användas i stället för lastbilstransporter för att hålla koldioxidutsläppen så låga som möjligt.
– Vår silosatsning, som gör att vi kan flytta över mycket stora transportvolymer från lastbil till fartyg, är en av de största miljöinvesteringar vi på Benders genomfört hittills, i nivå med vår satsning på egna tågsätt, med stora utsläppsreduktioner som följd. Genom att upplåta en silo för Swecem gör vi nu detta alternativa bindemedel mer lättillgängligt, inte minst för användning i vår egen produktion där ett intensivt utvecklingsarbete pågår, menar Mats Jakobsson, VD för Benders Sverige AB.
Leveranser från terminalen i Uddevalla till kunder i Västsverige kommer ske med start under årets tredje kvartal.

Källa: Swecem