Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sveriges största solpark kommer byggas i Blekinge

Nyligen tecknades ett avtal mellan elbolaget Bixia, sågverkskoncernen Vida samt solenergiföretaget Svea Solar, som innebär att en ny stor solpark kommer att byggas i Blekinge med byggstart under hösten. Solparken, som beräknas vara i drift under våren 2023, blir landets största och bidrar med cirka 19 GWh ny elproduktion i elområde 4.

Solparken kommer att producera omkring 19 miljoner kWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 3 800 villor. Bakom satsningen står sågverkskoncernen Vida tillsammans med Bixia och solenergiföretaget Svea Solar, genom en så kallad PPA (Power Purchase Agreement). Det innebär att Svea Solar kommer att bygga, äga och förvalta solparken och att Vida genom Bixia köper den el som parken producerar. Vida har sedan 2014 samarbetat med Bixia gällande elhandel, och solparken kommer inkluderas inom bolagets långsiktiga elhandelsstrategi.
– Vi är mycket glada över att utöka vårt samarbete med Vida som är en spännande koncern med höga klimatambitioner som ligger i linje med Bixias. Att ett sågverksbolag som Vida gör den här storskaliga satsningen på solel är viktigt, och att parken byggs i södra Sverige, där det finns ett stort produktionsunderskott av el gör den ännu viktigare, säger Eric Constantien, försäljningsansvarig på Bixia.

Bättre klimat och stabilare elpriser
Vida är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke. Koncernen har ett aktivt klimatarbete och verksamheten bidrar redan idag till att minska mängden koldioxid i atmosfären då växande skog fångar upp koldioxid och av biprodukterna från sågverken tillverkas utsläppsneutral energi.
– Vi vill vara ett företag som bidrar till klimatomställningen. Därför känns det fantastiskt bra att vara delaktig i den här solparkssatsningen. Vi är tacksamma för att Bixia har faciliterat affären och vi delar deras målsättning om att framtidens el ska vara både förnybar och lokalproducerad, säger Måns Johansson, koncernchef på Vida.
Avtalet, som sträcker sig över tio år, kommer att hjälpa koncernen att minska miljöpåverkan ytterligare samtidigt som de sänker sina elkostnader och skyddas mot volatilitet i elmarknaden under avtalstiden.

Källa: Bixia