Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Svensktillverkade belysningsarmaturer står sig starka

Två medarbetare på Nokalux står vi skärm i fabrik.

När asiatiska producenter gör allt större avtryck på den svenska marknaden står värmländska Nokalux AB alltjämt starkt. Förklaringen: svensktillverkade produkter, präglade av flexibilitet, innovativ produktutveckling och energibesparande lösningar. Det gör Nokalux till en ledande producent i Norden avseende belysningsarmaturer för den professionella marknaden.

Nokalux AB startades redan i början av 70-talet och har sedan dess utvecklats till en av de ledande leverantörerna i Norden beträffande belysningsarmaturer för den professionella marknaden. Bolaget, som sysselsätter ett 80-tal anställda och ägs av Vätterledens Invest AB, utgår från värmländska Töcksfors är en specialist på teknisk belysning i offentliga miljöer, såsom skolor och industrihallar, och jobbar med hela Sverige och övriga Norden som upptagningsområde.
– Vi kan stå för helhetslösningar eftersom vi har egna anläggningar för plåt- och plastbearbetning. Det ger oss full kontroll över hela produktionskedjan. Såväl våra projektörer som säljare är mycket kunniga och har lång erfarenhet av belysningsprojekteringar både inomhus och utomhus, säger Magnus Jonsson, VD för Nokalux AB.
Han berättar att företaget levererar cirka tusen armaturer om dagen till kunder runt om i Norden med leveranstider som i regel ligger på fem till sex dagar. Snabbhet och flexibilitet är med andra ord ledord i verksamheten

Speciallösningar
Under senare tid har man på Nokalux gjort stora investeringar i syfte att automatisera produktionen. Cirka 10 miljoner kronor har satsats på nya robotar, men Magnus Jonsson är noga med att påpeka att det är personalen och deras starka kompetens och långa erfarenhet som utgör företagets främsta styrka. I bolaget finns en tankesmedja som kontinuerligt jobbar med produktutveckling.
– Det brukar ta ungefär ett år från tanke till färdig produkt, säger Magnus och berättar att Nokalux är framgångsrikt när det handlar om att ta fram speciallösningar för olika typer av projekt.
– Vi kan specialanpassa allt från själva konstruktionen till förpackningen och snabbkopplingssystem, vilket gör installationerna enkla och smidiga. I förlängningen blir det en kostnadsbesparing för kunden, säger Magnus och tillägger att man även bistår sina kunder med råd och hjälp avseende exempelvis ljusberäkningar och visualiseringar.
Nokalux ligger även i framkant beträffande energibesparande lösningar. Det råder över huvud taget ett tydligt miljötänk i verksamheten. Man har till exempel nästan helt slutat med att leverera produkter i kartonger och investerade för bara två år sedan i en ny fabrik som inneburit en minskning av energiförbrukningen med hela 80 procent.

God utveckling
Nokalux har under en längre tid haft en mycket god utveckling med ökande omsättning år efter år. Magnus Jonsson medger att trycket från producenter i Asien är stort, men framhåller samtidigt att företaget står sig starkt tack vare dess tydliga kvalitetskoncept och kompetenta personal.
– Kunskapen gör skillnaden, konstaterar han.
– Vi jobbar uteslutande med välkända varumärken, står för svenskproducerade lösningar och tar ansvar för det vi gör. Samtidigt har vi alltid en tydlig dialog med våra kunder, vilka erhåller produkter som är anpassade efter deras behov.
Magnus nämner avslutningsvis kunder som IKEA, Biltema och Northvolt. Nokalux ligger även bakom lösningar på Södersjukhuset och har levererat cirka 10 000 armaturer till Friends Arena i Solna.

Research. Peter Hägg
Text: Örjan Persson