Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Svenskarna siar om framtidens energikällor: Sol, vind och vatten är framtidens melodi

Konceptbild för alternativa energikällor i ett framtidssamhälle.

Klimathotet uppmärksammas mer för var dag som går, och med det också alternativa och förnybara energikällor, något svenskarna inte verkar ha något emot. Projektengagemangs senaste undersökning visar nämligen att solenergi är den energikälla svenskarna tror vi kommer att se mest av år 2050.

Solenergi, vind- och vattenkraft är framtidens energikällor enligt svenskarna. Det visar teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemangs senaste undersökning. Närmare tre av fyra svenskar tror nämligen att solenergi kommer att vara den främsta energikällan i framtiden. Förutom solenergi tror 57 procent av svenskarna att vindkraft kommer att generera den el vi behöver, medan 50 procent tror på vattenkraft. Endast var fjärde svensk tror att kärnkraft kommer att ingå i den framtida energimixen. Den energikälla som svenskarna har lägst förtroende för är kraftvärme. Endast sex procent tror att det kommer vara en vanlig energikälla i framtiden.

Svaren varierar
Svenskarna är dock inte helt överens om vilka energikällor som kommer att vara ledande i framtiden. Jämtlänningarna är mest positiva till solenergi, hela 83 procent tror att det blir den främsta energikällan i framtiden. Norrbottningarna är dock inte lika övertygade, där tror endast 61 procent på solenergin. Blekingeborna och boende i Dalarna utmärker sig genom att ha ett fortsatt högt förtroende för kärnkraften då 37 respektive 36 procent tror på energikällan. Det kan jämföras med rikssnittet som ligger på 27 procent.
– Den rekordvarma sommaren i kombination med slopat krav på bygglov för solceller och sjunkande priser på både solpaneler och batterier för lagring har gett privatmarknaden för solenergi en rejäl skjuts. Att allt fler privatpersoner upptäckt fördelarna med denna energikälla gör det enklare för oss samhällsbyggare att nyttja och integrera förnybara energikällor i utvecklingen av hållbara städer, säger Nicke Rydgren, strategichef på Projektengagemang.
Topp 5 – här tror man mest på solenergi
1. Jämtlands län, 83 %
2. Kronobergs län, 80 %
3. Södermanlands län, 79 %
4. Gotlands län, 79 %
5. Hallands län, 78 %
Topp 5 – här tror man minst på solenergi
1. Norrbottens län, 61 %
2. Dalarnas län, 69 %
3. Örebros län, 70 %
4. Stockholms län, 70 %
5. Blekinge län, 71 %
Om undersökningen:
Samhällsbarometern 2018 är gjord av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och har genomförts av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes under 2018 i form av en webbenkät och är statistiskt säkerställd samt representativ på riksnivå. Totalt har 3 000 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien.
Källa: Projektengagemang