Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Svenska solcellsmarknaden 2019 värderas till en rekordnivå på 4 miljarder kronor

Flygbild på solcellsanläggning.

Under 2018 installerades nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en total effekt på 180 MW – en ökning med 78 procent jämfört med föregående år. 2019 spås bli ett ännu bättre år för solcellsmarkanden, inte minst på grund av regeringens besked om det utökade solcellsstödet i vårändringsbudgeten.

Med regeringens extra tillskott på 300 miljoner kronor uppgår nu det totala investeringsstödet för solceller till 736 miljoner kronor. Det framgår i vårändringsbudgeten som presenterades i april. Babak Tighnavard på solenergibolaget Otovo räknar med att marknaden kommer att fortsätta växa till ett uppskattat värde om 4 miljarder kronor under 2019. Beräkningen baseras på 13,5 kronor per installerad effekt, vilket är snittkostnaden mellan en större kommersiell installation och en villainstallation.
– Vi har känt av att solcellsspekulanter avvaktat i väntan på vårbudgeten. Även om 2018 var ett starkt år för solcellsmarkanden i Sverige så uppfattade vi en viss oro i slutet av året då utgången av investeringsstödet var ovisst. Med facit i hand ser vi nu väldigt positivt på 2019, säger Babak Tighnavard, VD på Otovo i Sverige.
Sänkta trösklar
2018 inleddes starkt i och med det utökade statliga bidraget som täckte 30 procent av installationskostnaden. Men den stora boomen kom först i augusti i samband med att byggloven för solceller slopades, vilket sänkte tröskeln för vanliga konsumenter som inte längre behövde genomgå den kostsamma och tidskrävande processen att söka bygglov. I slutet av 2018 och fram till för ett par veckor sedan minskade dock intresset till följd av det osäkra läget för solcellsstödet. Det var tydligt att spekulanter inväntade vårbudgeten.
Spår rekordår
Otovo spår nu att marknaden kommer att hetta till igen och att 2019 kommer bli ett rekordår för solceller. Nu finns det återigen pengar i kassan och den som är snabb på bollen kommer att kunna ta del av den utökade solcellspotten, då det är först till kvarn som gäller.
– Exakt hur många anläggningar som ryms inom den utökade potten är svårt att säga då det till stor del beror på hur stora anläggningar det är som kommer att installeras. Vi vet dock att 12 500 kunder står i kö sedan förra året. Att regeringen har utökat potten ordentligt samtidigt som stödnivån sänkts från 30 till 20 procent ser vi som positivt eftersom det gör det möjligt för fler hushåll att ta del av bidraget, säger Babak.
Källa: Otovo