Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Svensk framgångssaga stöpt i specialstål

Livallco Stål AB har över 30 års erfarenhet i branschen och drivs numera i andra generationen. Idag är företaget en av Nordens främsta leverantörer av specialstål. Företaget har gjort sig känt för sin förmåga att lösa problem och leverera snabbt, vilket är en orsakerna till företagets goda tillväxt. Nästa steg i Livallcos framgångssaga är att expandera teamet med passionerade och engagerade säljare.

När Per Norlander grundade Livallco Stål AB 1989 var han ensam i verksamheten. Med tiden har företaget utvecklats, vuxit och breddat sitt sortiment. Idag fokuserar företaget på specialstål, då särskilt tryckkärlstål, och representerar stålverk från länder som Holland, Tyskland, Italien, Frankrike och Tjeckien. Företagets imponerande årsomsättning på cirka 250 miljoner kronor vittnar om företagets framgångar. Samtidigt värdesätter man det lilla företagets fördelar.
– Flexibilitet och snabba beslutsvägar präglar vår företagskultur. Som ett mindre bolag är vi inte bundna av långa processer och kan därmed erbjuda snabba lösningar och korta ledtider, säger Anders Norlander, som är företagets VD idag.

Bröderna tar vid
Livallco drivs idag i andra generationen av Pers söner, Anders och Johan Norlander. Anders har en bakgrund inom industriell teknik och har varit en nyckelfigur när det kommer till att effektivisera verksamheten.
– Samarbeten med andra företag, som BE Group och Stena Stål, har stärkt vår position och skapat närmare relationer i branschen, säger Anders.

Johan är, å sin sida, metallurg och tekniskt ansvarig på Livallco. Med teknisk expertis och kunskap om stålets produktion tar Johan hand om alla tekniska aspekter.
– Kunderna efterfrågar specifik hårdhet. Det är här Johan och teamet ger råd och rekommendationer baserat på stålets mekaniska egenskaper, säger Anders.

Livallco är alltså ett företag som kombinerar över 30 års erfarenhet i branschen med ett modernt tänk. En viktig aspekt av detta tänk är ett starkt fokus på hållbarhet. Lyvallco producerar 90 % av sin egen elproduktion och använder fordon som använder alternativ till fossila bränslen.

Möjligheter för tillväxt
Tillväxt har alltid varit en central del av Livallcos resa. Företaget har vuxit på flera olika sätt, exempelvis genom förvärv, men även genom att bygga en fastighet där man har huserat sedan 2017. Man har även kunnat ta marknadsandelar genom att utnyttja sin expertis på bästa möjliga vis; trots att man är ett nischföretag har man positionerat sig gentemot större grossister genom att erbjuda komplexa och svårfunna material, med 60 unika hämtningar från Europa varje vecka.
–”Vi tar vid där andra grossister slutar” är en filosofi vi har. Vi löser problem och levererar specialprodukter snabbt. Genom en dagligt uppdaterad databas över samarbetspartners i Europa får vi insikt i lagersaldon och har möjlighet att snabbt anpassa oss efter kundernas behov, berättar Anders.

Med en ökande efterfrågan ser Livallco nu fram emot att expandera teamet och erbjuder möjligheter till utbildning och karriärutveckling. Just nu söker man passionerade och engagerade säljare som vill vara en del av Livallcos framstående team.
– Hos oss kommer man inte bara kunna dra nytta av en stimulerande arbetsmiljö och korta beslutsvägar, utan även ha möjlighet att växa och utvecklas i en organisation som värdesätter sina anställdas personliga och professionella framsteg, avslutar Anders.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler