Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sundsvalls nästa stora infrastruktursatsning är här

Ledningen från Sundsvall Energi står framför byggnad.
Måndagen den 6 april togs det första spadtaget för Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning kring fjärrkyla. Under kommande fyraårsperiod investeras cirka 110 MKR i den nya kyllösningen och inom ett år ansluts den första kunden.
– Det här blir nästa stora infrastruktursatsning i Sundsvall. Fjärrkylanätet kommer, precis som fjärrvärmen, att byggas ut succesivt under många år, säger Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi.
Första spadtaget, som togs utanför kvarteret Noten – Sundsvalls nya hotell, innebär starten på ett helt nytt nät för produktion och distribution av kyla till fastighetsägare i Sundsvall. Ambitionen är att erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla. Liknande system finns redan i andra svenska städer.
Den första etappen pågår fram till 2021 och innefattar arbeten på både södra och norra sidan av Selångersån, från Västra allén till Norrmalm och förbi Storbron på den södra sidan. Totalt handlar det om en sträcka på drygt 1,2 kilometer. En utmaning blir att korsa Selångersån, vilket kommer att göras i höjd med den provisoriska bron som idag används istället för Storbron.
En smartare lösning
I samband med grävarbeten för de nya ledningarna kommer det tidvis att innebära störningar för trafiken.
– Sundsvall Energi är en del i att Sundsvall växer och att vi investerar i staden kommer att innebära att vi tvingas gräva i gator i centrum, säger Peter Lindström, distributionschef vid Sundsvall Energi. Vi har förståelse för att det blir kritik när det grävs och byggs så mycket som det görs nu, men man kan också se det som något positivt, att det investeras och satsas på vår stad. Vi vill dock poängtera att vi gör allt vi kan för att störningarna ska bli så minimala som möjligt.
En av grundstenarna i det nya systemet är Sundsvallsåsen, en stor vattenreservoar som finns under de centrala delarna av staden. För det nya nätet fungerar den som en stor energikälla då den håller en temperatur på cirka 7–9 grader året om. Planen är att hämta upp det kalla vattnet från stora brunnar vid Västra allén.
– Man kan fråga sig om Sundsvall verkligen behöver mer kyla, men både fastighetsägare och hyresgäster ställer allt större krav på komfort och bättre inomhusklimat i moderna kontors- och butikslokaler, säger Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi. El är en fantastisk resurs, men det finns andra och bättre användningsområden, som att ladda elbilar, än att använda den för att värma och kyla byggnader. Vi vill istället erbjuda en smartare lösning genom att nyttja överskottsenergi och naturresurser i form av vatten. Det finns också ett stort kylbehov inom vården, offentliga lokaler, data- och serverhallar. Dessutom har många fastigheter i dag eldrivna kylmaskiner som innehåller köldmedier som är växthusgaser och som enligt nya EU-regler, i stor omfattning, måste bytas ut senast 2030.
Fastighetsägarnas intresse styr
Precis som när det gäller fjärrvärmen är det fastighetsägarnas intresse som styr om och hur fjärrkylanätet ska byggas ut. Först ut att teckna avtal om den nya kylan är Diös som 2021 kommer att koppla in fjärrkyla till det nya hotellet på Norrmalm.
– Att välja hållbara lösningar och tjänster är en viktig del i vår strategi om stadsutveckling, men även viktiga aspekter för att kunna skapa trygga och hållbara städer, säger Sofie Stark, affärschef för Diös i Sundsvall.
– Genom att göra aktiva val och välja lösningar med låg miljöpåverkan tar vi ansvar.
Källa: Sundsvall Energi