Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sunda inomhusklimat kräver optimala ventilationslösningar

Medarbetare från Uddevalla Plåt & Ventilation vid maskin.

Det råder ett allt större fokus på sunda inomhusklimat ur ett såväl ekonomiskt som miljö- och hälsomässigt perspektiv. Trenden är tydlig i ett företag som Uddevalla Plåt & Ventilation AB där man representerar ett brett koncept avseende tillverkning av moderna ventilationslösningar. Det attraherar en vid kundkrets som sträcker sig över hela Sverige.

I en tid då begrepp som energibesparing och sunda inomhusklimat får allt större genomslagskraft står ett företag som Uddevalla Plåt & Ventilation AB onekligen för ett koncept som ligger i tiden. Detta kretsar i hög utsträckning kring rektangulär ventilationstillverkning, vilket i förlängningen bidrar till optimala inomhusklimat på såväl arbetsplatser som i privata hem.
– Vår huvudsakliga kundkrets finns här i Västra Götaland, men vi kan förstås åta oss beställningar från kunder över hela Sverige. Vi förfogar över en ändamålsenlig anläggning med bland annat ett modernt CNC-plasmaskärbord, vilket gör att vi kan erbjuda korta leveranstider och mycket hög kvalitet på våra produkter och lösningar, säger Christian Andersson, VD, tillika grundare av Uddevalla Plåt & Ventilation som han startade 2015 efter ett gediget förflutet i branschen.

Små och stora uppdrag
Då var verksamheten något begränsad i fråga om personal och utrustning, men sedan dess har Christian genomfört rejäla satsningar avseende både arbetskraft och maskiner. Numera utgår verksamheten från en större lokal, vilket gör att man kan arbeta med stora volymer, en högre produktionstakt och optimal kvalitet.
– Vi tar oss an både små och stora uppdrag. Det kan röra sig om insatser för hela bostadsprojekt, skolor, sjukhus, industrier, restauranger och köpcentrum, framhåller Christian Andersson och berättar att man bland annat ligger bakom tillverkning av olika produkter åt Ventab, som bland annat ansvarar för installationer på Volvo Cars i Torslanda.
Fyrkantens Ventilation är en annan uppdragsgivare. Denne ansvarar å sin sida för installationer på exempelvis NÄL Sjukhus, Uddevalla Sjukhus och bostadsprojektet Kronjuvelen, vilket innefattar bygget av ett 27 våningar högt hus i Eriksberg, Göteborg.

Sammansvetsat team
Christian har idag två anställda som han gärna framhåller lite extra.
– De är oerhört serviceminded, kunniga och lojala, vi fungerar väldigt bra tillsammans. Tack vare att vi är ett sammansvetsat team fungerar planeringen optimalt, vilket i sin tur borgar för att vi alltid kan hålla utlovade leveranstider, säger Christian.
Hans ambition är att fortsätta på den inslagna, framgångsrika vägen och successivt utöka antalet anställda med ett par personer.
– Jag söker mer eller mindre ständigt efter duktiga plåtslagare som vill jobba i ventilationsbranschen.

Intervju: Sean Larsson
Text: Örjan Persson