Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sunda inomhusklimat kräver optimal ventilation

Medarbetare från Total Ventilation i Linköping framför en firmabil.

Det råder ett allt större fokus på sunda inomhusklimat ur ett såväl ekonomiskt som miljö- och hälsomässigt perspektiv. Trenden är tydlig i ett företag som Total Ventilation i Linköping AB där man representerar ett brett koncept avseende såväl installationer som service och underhåll. Det attraherar såväl fastighetsbolag som industrier och byggföretag.

Det var Kenny Wallh som med sina 20-tal år i branschen startade Total Ventilation i Linköping 2018. Tack vare den allt större efterfrågan på sunda inomhusklimat och effektiva ventilationslösningar har företaget haft en god utveckling under sina två verksamma år.
Vi träffar Kenny i Barhälls industriområde i Linköping varifrån verksamheten utgår med både lager och kontor.
– Vi åtar oss såväl nyinstallationer som service- och underhållsentreprenader. Här finns ett tydligt behov bland såväl fastighetsägare och fastighetsbolag som bland industrier och byggföretag. Vi verkar över hela Linköping med omnejd och inte sällan i samband med nybyggnation, upplyser Kenny Wallh.

Kundanpassade lösningar
Serviceentreprenader utförs ofta i ett nära samarbete med kunden då Total Ventilation tar fram en anpassad lösning för varje enskilt uppdrag.
– För bland andra Castellum, SAAB och Cloetta har vi stått för kundanpassade service- och underhållslösningar där vi helt enkelt skapat en funktion som kunderna har efterfrågat. Det kan till exempel handla om en nyinstallation av en ventilations- eller klimatanläggning, berättar Kenny Wallh.
Han lyfter fram den engagerade personalstyrkan som alltid sätter kunden i centrum, samt den höga tekniska kompetens som finns i företaget, inte minst när det kommer till att dimensionera och projektera en anläggning.
– Vi börjar med att ta fram en arbetshandling som sedan övergår till en relationsritning, vilken överlämnas till kunden efter besiktning samt drift- och skötselgenomgång. Vi är certifierade för OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) och certifierade energiexperter, informerar Kenny.

Tydliga ambitioner
Just nu utför Total Ventilation en klimatanpassning på uppdrag av Cloetta för deras drageringspannor.
– Här säkerställer vi rätt temperatur, fuktighet och flöde, vilket i förlängningen möjliggör en produktionsökning, berättar Kenny Wallh.
Han konstaterar att Total Ventilation har vuxit i takt med den ökande efterfrågan på företagets tjänster. Tre anställda har blivit åtta på bara två år.
– Min ambition är att anställa ytterligare tre servicetekniker under nästa år. Då hoppas vi också kunna bredda oss när det gäller uppdrag kring nyproduktion.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson