Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stort och smått i Toarps Plåtslageri

Två medarbetare på Toarps Plåtslageri planerar på kontoret.
Toarps Plåtslageri är plåtexperten där ingenting är omöjligt. Mindre insatser blandas med stora industriprojekt kring bandtäckning, fasadarbeten och takarbeten.
– Inget jobb är vare sig för stort eller för litet för oss, säger Johan Lindberg, VD i Toarps Plåtslageri.

Johan Lindberg startade Toarps Plåtslageri tillsammans med en kollega 2013. Företaget utgår från kontoret i Gässlösa industriområde i Borås där sammanlagt 18 anställda sysselsätts, varav en är Johans fru, Rebecka, som sköter administration och ekonomi.
– Vi jobbar med allt från mindre uppföranden till större industriprojekt, allt från traditionella tak- och fasadarbeten till bandtäckning av tak och fastigheter. Inget jobb är vare sig för stort eller för litet för oss, betonar Johan.
Han berättar vidare att man under förra året startade en separat plåtserviceavdelning som riktar sig mot privatpersoner. Här kan man till exempel tillverka skorstenshuvar, fönsterbleck, stuprör och hängrännor.
Beträffande bandtäckning utför man allt från små skärmtak till stora koppartäckningar. Fasadarbeten innefattar bland annat sandwichpaneler, väggtäckning med bandplåt, fjälltäckningar och olika speciallösningar, medan takarbeten kan handla om allt från högprofilsplåt till ladugårdstak och tegeltak. Man jobbar också med taksäkerhet genom att till exempel montera takstegar och takbryggor.

Varierande uppdrag
Toarps Plåtslageri arbetar i många olika material, till exempel stålplåt, aluminium, mässing, koppar och zink. Företaget har genom åren utfört en mängd olika uppdrag. Det gäller inte minst inredningsarbeten där man till exempel har klätt in detaljer och väggar i mässing i gallerian Pallas. För Pulsen i Borås har man klätt in bänkar och bord i koppar.
– Kunderna finns i hela västra Sverige med visst fokus på Borås, Göteborg och Varberg, och utgörs av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag och privatpersoner. RO-Gruppen, Olofssons Bygg och Wästbygg är några av våra samarbetspartners, säger Johan Lindberg.
Han berättar att man just nu sätter upp cortensplåt på Hässlehus fasad i Borås, och att man tidigare har utfört så kallad fjälltäckning på Allégatan mitt i centrum.

Gott rykte
I Toarps Plåtslageri är man måna om sitt goda rykte.
– Vi lovar aldrig mer än vad vi kan hålla, och representeras av ansvarsfulla och engagerade medarbetare som jobbar med stor yrkesstolthet, säger Johan och lyfter också fram företagets ändamålsenliga maskinpark som en annan av företagets konkurrensfördelar.
Toarps Plåtslageri är medlem i branschorganisationen Plåt- & Ventföretagen och personalen har gått flera utbildningar kring personalutveckling och samarbete. Ambitionen i företaget är att fortsätta växa och utvecklas, samtidigt som man värnar om de goda kvaliteter som genomsyrar hela verksamheten.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson