Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stora möjligheter i Skånes minsta kommun

Skånes minsta kommun erbjuder stora möjligheter för företag att etablera sig och utvecklas i en expansiv region. I Perstorp finns allt ifrån enmansföretag till tung industri representerat. Räddningstjänsten i Perstorps kommun är tack vare närheten till Perstorp IndustriPark en av landets sex förstärkningsresurser.

Ulf Bengtsson, kommunchef i Perstorp sedan ungefär ett år tillbaka, möter upp i kommunhuset, som ligger precis vid torget i Perstorp. Han har ett förflutet som chef på Stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs innan han tog över uppdraget i Perstorps kommun.
– Här är ett av mina viktigare uppdrag att jobba med kommunens näringslivsfrågor, hur vi kan närvara och hjälpa till för att skapa ett så bra företagsklimat som möjligt, förklarar Ulf.
I dagsläget träffar man företagarna var sjätte vecka för att diskutera gemensamma aktiviteter, såsom Perstorpsdagarna, julskyltning, praktik, arbetsmarknadspolitiska åtgärder med mera. Man arrangerar även företagarfrukostar en gång i månaden, och härutöver anordnar företagarna själva ett antal lunchmöten.
– Man måste ha respekt för den tid de måste undvara men vi ser trots allt en tydlig ökning på dessa sammankomster, vilket är bra. Vi har även goda ingångar till Perstorp AB, och allt detta ska vi fortsätta utveckla under 2018. Vi ska göra det enkelt att starta, utveckla och driva företag här i Perstorps kommun, säger Ulf Bengtsson.

Korta beslutsvägar
Ulf talar om lösningsfokus med en väg in, det vill säga endast en kontakt för snabba beslut.
– Just beslutsvägarna ska vara korta, vi är ju – än så länge – Skånes minsta kommun, påpekar Ulf som samtidigt kan konstatera att kommunen hyser ett av Sveriges största centrum för kemisk industri i Perstorp IndustriPark.
Just variationen av allt ifrån enmansföretag till tung industri gör att kommunen kan erbjuda unika möjligheter för etablering med ett enkelt ”plug in-koncept”. Företag kan anlända till kommunen med sin utrustning och bara plugga in på befintliga system, såsom el, ånga, vatten och kyla.

Bostadsbyggande
I Perstorps kommun jobbar man även kontinuerligt med boendefrågor. Det råder idag viss brist på både hyresrätter och ägandeboenden, men det pågår ett målmedvetet arbete som ska leda till betydligt fler bostäder framöver.
– Just nu färdigställs ett flerbostadshus med 16 lägenheter, men det behövs mer. Just möjligheten att bo nära Perstorps centrum gör att vi hela tiden tittar på möjligheter, säger Ulf och fortsätter:
– Jag ser Perstorp som den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Vi har ett rikt friluftsliv, kulturaktiviteter och bra möjligheter för en aktiv fritid. Föreningslivet är omfattande och om vi kan knyta samman alla dessa delar, tillsammans med näringslivet och jobben, kommer Perstorps kommun att möta framtiden med tillförsikt. Vi ska hålla en hög servicenivå, samt stå för ett bra bemötande med engagemang och attityd – då sätter vi Perstorp på kartan, säger Ulf Bengtsson.

Räddningstjänsten
Leif Hylander, räddningschef i Perstorps kommun, berättar att Räddningstjänsten i kommunen är lite speciell.
– Vi är en av statens sex förstärkningsresurser i hela Sverige, vilket till stor del hänger samman med den kemiska industrin här i Perstorps IndustriPark. Vi arbetar nära kemindustrin där vi måste ligga på en mycket hög nivå såväl före som under och efter en olycka. Nyligen moderniserade vi för drygt 4 miljoner kronor genom MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps) omsorg, vilket hjälper oss att vara ännu mer förberedda om något skulle inträffa, berättar Leif.
En majoritet av Sveriges räddningstjänster har varit i Perstorps kommun och övat, då man har möjlighet att släppa ut tio kubikmeter kem i samband med övning. Även många utländska kemenheter kommer hit för att träna, men Räddningstjänsten besöker i sin tur även andra länder, inte minst Tyskland som ligger långt fram i det avseendet, för att lära sig mer.
– Idag är vi fem heltids- och ett 20-tal deltidsanställda, men vi söker efter mer personal. Just deltidsanställda måste bo nära för att inom fem minuter efter ett larm kunna vara klara för utryckning. I övrigt utbildar vi kontinuerligt i skolor, inom äldreomsorgen och så vidare, och vi har ett bra samarbete med kemindustrin gällande kontroller, besiktningar med mera. Vi har uppemot 20 larm utanför kommunen och totalt cirka 290 larm per år, vilket kräver att vi är på tårna dygnet runt, poängterar Leif Hylander.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson