Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stora besparingar när skrivare och kopiatorer återanvänds och återvinns

Lagret på Scandi Gruppen.

Redan långt innan miljö- och kretsloppstänket blev en del av människors vardag såg man i Scandi Gruppen AB de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med att återanvända och återvinna. Scandi Gruppen har specialiserat sig på skrivare och kopiatorer och kan idag tillhandahålla begagnade, men fullt funktionsdugliga, maskiner på en global marknad. I företaget hanterar man idag cirka 4 000 enheter i månaden, vilket gör Scandi Gruppen till en naturlig del i det moderna kretsloppssamhället.

Det är Tryggve Erlandsson som är både ägare och initiativtagare till Scandi Gruppen AB, ett företag han startade i början av 1980-talet efter att ha jobbat på ett stort svenskt handelshus där han frekvent besökte länder i Mellan- och Fjärran östern. Han hade redan då ett förflutet inom området kontorsmaskiner och noterade tidigt att många efterfrågade begagnade enheter.
– På den tiden var det praxis att helt enkelt slå sönder och kasta maskiner när nya kom på marknaden. Jag bestämde mig för att köpa upp dessa, ge dem nytt liv och sälja dem vidare, berättar Tryggve som fick stor uppmärksamhet för sitt initiativ, inte minst för att insatserna ofta ledde till arbetstillfällen i tredje världen.
– I exempelvis Gaza eller Manilla finns hela gator med så kallade copyshops. För ägarna är detta så pass lönsamt att de kan försörja sina familjer. Det känns förstås stimulerande att kunna bidra på detta sätt till människor som inte har fötts med samma förutsättningar i livet som vi, poängterar Tryggve Erlandsson.
Samtidigt, påpekar han, gör Scandi Gruppen förstås en viktig miljöinsats när begagnade maskiner kommer till användning. Verksamheten är förstås miljöcertifierad enligt ISO 14001.

En problemlösare
Peter Fritzon, VD och delägare med ett förflutet i Scandi Gruppen sedan 1987, berättar att företaget idag hanterar cirka 4 000 begagnade enheter varje månad. Skrivare och kopiatorer från ledande tillverkare som Canon, Konica Minolta, Ricoh, HP och Xerox, liksom på marknaden andra förekommande märken, lämnas in eller hämtas upp från Treriksröset i norr till Ystad i söder, varpå de noggrant gås igenom, trimmas och fräschas upp. Med hjälp av särskild utrustning säkerställs att alla maskiner fungerar optimalt, innan de får nytt liv hos nya användare.
– Idag hyrs eller leasas 99 procent av alla dylika maskiner på landets arbetsplatser. Det är när dessa ska uppgraderas och bytas ut som vi kommer in i bilden. Vi blir en problemlösare när vi tar hand om de gamla maskinerna, inte minst eftersom det idag kan kosta en hel del pengar för företag att göra sig av med dem, påpekar Peter.
I Scandi Gruppen tar man också ansvar för att radera alla hårddiskar som i vissa fall kan innehålla känslig information.
– Att hårddiskarna rensas, eller i vissa fall destrueras, är extremt viktigt, inte minst när det gäller storföretag, stat, kommuner och regioner, understryker Peter Fritzon.

Kunder i hela världen
Scandi Gruppen har genom året byggt upp ett omfattande säljnätverk som i dagsläget omfattar 84 länder. Varje dag fraktas två stora containrar från bolagets anläggningar i Sverige och Ungern, samtidigt som två till tre långtradare anländer till desamma med nya maskiner. En stor del av dessa kommer, förutom från Skandinavien, från England, Tyskland,Frankrike, Italien och Spanien. Utöver lager i Sverige och Ungern har Scandi Gruppen även ett lager i Tyskland, vilket sammantaget ger en lageryta på 13 000 kvadratmeter. Idag servar Scandi Gruppen cirka 500 kunder världen över.
– Under normala omständigheter får vi minst tre kundbesök från utlandet varje vecka, bland annat från länder i Asien, Mellanöstern, Sydamerika och, inte minst, Afrika som utgör en kraftigt växande marknad. Här pratar vi nio olika språk flytande, upplyser Tryggve Erlandsson som själv har besökt en mängd olika länder världen över.
– Vi märker att efterfrågan och intresset ökar för våra produkter och vårt sätt att arbeta. Vi vill förstås nå ut till ännu fler, inte minst stat och kommun, förvaltningar, sjukhus, sociala myndigheter med flera, som i många fall äger sin egen maskinpark. Här kan vi som sagt bli en viktig problemlösare.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson