Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stor utvecklingspotential i Ljungbyhed Park

Den före detta militärflygplatsen i Ljungbyhed drivs numera via Ljungbyhed Park AB i Peabs regi, med syftet att utveckla flyget och relaterad verksamhet. På området, som hela tiden berikas med nya aktörer och verksamheter, finns enorm utvecklingspotential.
– Vår ambition är att skapa ett nav kring flyg och utbildning som är vida känt i hela Europa, säger Lars Wennergren, förvaltningschef för Ljungbyhed Park AB.

Ljungbyheds Flygplats drevs tidigare i militär regi, men när F5 Ljungbyhed avvecklades 1998 blev området ett civilt flygfält som nu drivs genom Ljungbyhed Park AB med Peab som ägare. I en av byggnaderna som idag tjänar som kontor träffar vi Lars Wennergren, förvaltningschef för Ljungbyhed Park AB.
– Peabs långsiktiga mål och strategi med området är att utveckla flyget och flygrelaterad verksamhet, samt att höja uthyrningsgraden. Vi har ju både lokaler och luftutrymme att tillgå, säger Lars.
Han lyfter fram samarbetet med Klippans kommun, Lunds Universitet och även Region Skåne i arbetet med att bevara och utveckla inte minst utbildningsinsatser kring flygrelaterad verksamhet.
– Vi vill attrahera och skapa goda relationer med utvecklingsföretag, samt bygga upp en inkubator. Vi är en bestående del av Ljungbyhed och en stor aktör i Klippans kommun, vilket vi naturligtvis ska förvalta och utveckla på bästa sätt, betonar Lars Wennergren.

Bred verksamhet
Ljungbyhed Park AB förvaltar idag 600 hektar mark och 115 befintliga byggnader med sammanlagt 77 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Verksamheten sysselsätter drygt 500 personer, varav 200 studenter och lika många i andra olika program. Studerande har tillgång till bra boenden, vilket bidrar till en trygg och god studietid.
Området rymmer fyra landningsbanor: två långa på mer än två kilometer samt två mindre på 800 meter. De sistnämnda drivs idag av MOM-Evevts som använder dem som trafikövningsplats för sina olika event.
Här finns även ett trafikledartorn som idag bemannas av en privat aktör, ACR (Aviation Capacity Resources AB), och tack vare att Peab även äger Ängelholms Flygplats bildas en av Europas största flygzoner, vilket bidrar till den starka utvecklingspotentialen.
Vidare hyr Migrationsverket lokaler på området, vilket också hyser en 18 håls golfbana med tillhörande restaurang.

Gedigen historia
Området på och kring Ljungbyheds Flygplats har en gedigen historia som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Sedan slutet av 1600-talet har infanterister, dragoner och husarer övat på Ljungbys och Bonnarps hedar, och under slutet av 1800-talet var området en av Europas största militära exercisplatser med uppemot 18 000 man och 8 000 hästar i rörelse, främst sommartid. Här stod också det svenska flygets vagga.
– Hjalmar Nytorp och Oscar Ask gjorde 1909 sina första flygförsök här. Den 16 oktober 1910 kom Hjalmar upp i luften och det var första gången som ett svenskbyggt flygplan med svensk pilot flög i ett svenskt luftrum, berättar Lars.
Mellan 1926 och 1998 stod flygplatsen under militär drift då F5 Ljungbyhed fungerade som ett svenskt skolförband. När avvecklingsbeslutet kom lades Krigsflygskolan ned, och samtidigt förband sig Klippans kommun att i någon form driva flygplatsen vidare. Tillsammans med Peab och några intressenter till drevs flygplatsen vidare fram till 2009 då Peab blev ensam ägare och Ljungbyhed Park AB bildades.

Framtidstro
SAAB och TFHS (Trafikflyghögskolan) är två aktörer som varit med sedan flygflottiljens dagar. SAAB bedriver all service och ombyggnad av skolflygplanet SK 60 som skall bytas ut 2025, TFHS drivs av Lunds universitet och Klippans kommun driver Flygteknikcenter i form av både gymnasium och yrkeshögskola. Sedan ett år tillbaka finns här även en operatörsutbildning för drönare, vilken är den första i landet som Folkuniversitetet driver.
– Totalt är idag cirka 60 procent av områdets faciliteter uthyrda. Det vi i första hand söker just nu är en aktör som vill driva hotellet. Då det hela tiden ansluter nya aktörer på området tror vi på en stor utvecklingspotential för just denna verksamhet, och vi på Peab är beredda att satsa och vara behjälpliga för den som är intresserad, upplyser Lars Wennergren.
Han anser med andra ord att framtiden för Ljungbyhed Park ser mycket ljus ut.
– I detta natursköna område finns bara möjligheter. Tillsammans med universitetet vill vi dra i gång ett simulator- och forskningscenter, drönarutbildningen är i sin linda och vi tror att övriga entreprenörer och utbildningsföretag i parken kommer att utveckla sina verksamheter. Vidare har vi ett bra samarbete med kommunen och ser med spänning på vad framtiden har att erbjuda. Vår ambition är att skapa ett nav kring flyg och utbildning som är vida känt i hela Europa, säger Lars Wennergren.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson