Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stor andel oväntade resultat från experimentering

Allt fler inser värdet av att utföra experimentering på webbplatser. Trots den växande populariteten står organisationer inför utmaningar när utfallet av experimenten inte alltid överensstämmer med de förväntade mönstren, visar en rapport från Optimizely. Rapporten lyfter fram betydelsen av experimentering då det är väldigt svårt att på förhand gissa sig till hur utfallet kommer att bli.

Optimizely har i en rapport med en analys av över 127 000 experiment utförda på tjänsterna Optimizely Web Experimentation och Optimizely Feature Experimentation mellan 2018 och 2023 sett en betydande tillväxt i antalet experiment på webbplatser hos e-handlare och myndigheter. Rapporten visar att 88 procent av de experiment som genomfördes inte haft det utfall som kunderna förväntade sig.
– Det faktum att det utförs fler tester och experiment ser vi som mycket positivt. Det går självklart inte att garantera att experimenten kommer ha de förväntade effekterna varje gång, men även oväntade resultat innebär ju en lärdom genom att man i praktiken inte kommer genomföra en förändring som har negativa konsekvenser, säger Mårten Bokedal, produktstrateg på Optimizely.

Understryker vikten
Drygt var tionde experiment som görs, 12 procent, har fått de förväntade resultaten.
– Det kan tyckas som en låg siffra, men visar egentligen på hur viktigt det är med experimentering då det är oerhört svårt att på förhand räkna ut vad som kommer att fungera. Hela syftet med experimentering är att testa sina idéer på den enda målgrupp som spelar någon roll – kunderna. Rätt använt kan man då också öka takten på hur snabbt webbplatsen förbättras, säger Mårten Bokedal.

Källa: Optimizely