Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stolta anor i Rörklammerfabriken

Exteriör av Rörklammerfabriken en solig dag.

Med anor ända sedan 1930-talet är Rörklammerfabriken i Eslöv ett sedan länge inarbetat varumärke avseende montagedetaljer, rörupphängningar och smide. Via utvalda grossister levereras företagets kvalitetsprodukter till slutkunder över hela landet.

Rörklammerfabriken har anor ända sedan 1937 då företaget startade som en bysmedja i Eksjö. Det drevs i tre generationer av släkten Lindhe som under 70-talet började med klammertillverkning. Under 90-talet, i samband med att många svenska företag ökade sin import från Kina, verkade Rörklammerfabriken i rollen som stödtillverkare under många år. 2013 sålde Peter Lindhe företaget till fem delägare varav tre är kvar.

Komplett sortiment
Vi träffar en av dem, tillika företagets VD, Joakim Munther, i företagets anläggning i Eslöv. Han delar in bolagets verksamhet i tre huvudsakliga produktområden.
– Vi producerar montagedetaljer, vilka innefattar produkter för VA, avlopp och vatten. En annan av våra specialiteter är rörupphängningar enligt SSG-standard. Det omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrningar, stöd och fixar för rörledningar. Vi jobbar dessutom med olika smidesdetaljer och med att ta fram specialanpassade produkter efter ritning. Här kan vi bistå med tips och råd utifrån vår långa erfarenhet och breda kunskap, säger Joakim Munther.
Han visar upp den ändamålsenliga maskinparken som består av en blandning av nya, moderna maskiner och äldre, trimmad utrustning. Härtill förfogar man över ett lager med cirka 4 000 produkter.

Växer stadigt
All försäljning sker till grossister och Rörklammerfabriken levererar över hela landet. Företaget har till exempel indirekt levererat samtliga hållare för handfat och toaletter på nya Karolinska Sjukhuset.
Tillverkningen sker på den 3 000 kvadratmeter stora anläggningen i Eslöv där 14 personer sysselsätts. Joakim berättar att man successivt har ökat den egna produktionen genom målmedvetna effektiviseringar och satsningar, vilket har skapat god lönsamhet i verksamheten. Förra året fördubblades omsättningen.
– Vi växer kontinuerligt och förklaringen är en kombination av målmedvetna satsningar, effektivisering av verksamheten samt en vilja att hela tiden bli bättre och satsa därefter. Vi verkar dessutom i en kommun med ett gott företagsklimat och med många goda samarbetspartners. Det har förstås bidragit till våra framgångar, konstaterar Joakim Munther.

Intervju: Axel Eriksson