Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stockholm Exergi och Telia i samarbete för effektivare energisystem i smarta fastigheter

Stockholm Exergi inleder ett strategiskt samarbete med Telia kring smarta fastigheter. Första steget i samarbetet handlar om att uppgradera tekniken i tusentals fastigheter, förbättra styrningen av fjärrvärme för stockholmarna och skapa en plattform för nya produkter och tjänster. Under de tre kommande åren ska 9 000 fastigheter kopplas upp via smarta IoT (Internet of Things)-enheter och bidra till en ännu säkrare och jämnare leverans av värme med ökad komfort.

Stockholm Exergi arbetar för att bidra till att göra Stockholm till en hållbar stad och har som ambition att använda 100 procent förnybart eller återvunnet bränsle senast år 2030. För att lyckas med det arbetar Stockholm Exergi på flera fronter, bland annat genom att effektivisera effekt- och energianvändning med hjälp av modern teknik och digitala lösningar. Det leder till besparingar, ökad komfort och minskad miljöpåverkan.

Flera digitala tjänster
För att genomföra en så stor infrastrukturuppgradering har Stockholm Exergi upphandlat ett nytt ramavtal med Telia för leverans av 9 000 smarta IoT-enheter.
– Vi kan med denna satsning hjälpa kunderna att bli effektivare vad gäller fastighetens effekt- och energianvändning. Det gör det också enklare att styra temperaturen i fastigheten med en jämnare inomhustemperatur som följd, berättar Stefan Patrikson, affärsutvecklingsdirektör på Stockholm Exergi.
När en IoT-enhet har installerats kan fastighetsägare i Stockholm få tillgång till digitala tjänster för smartare energioptimering och förvaltning, ett viktigt steg mot digitalisering av fastighetens energisystem. Med uppgraderingen kommer en fastighetsägare också att kunna hålla koll på hela fastighetsbeståndet digitalt. Det blir lättare att se behov och därmed lägga tid på de fastigheter där det verkligen behövs, och visst underhållsarbete kommer att kunna ersättas med digitala automatiserade lösningar.
– Stockholm är en av världens mest digitaliserade och hållbara huvudstäder där smarta fastigheter är en viktig del. Tillsammans med Stockholm Exergi gör vi nu Stockholm ännu lite smartare, grönare, och mer innovativt, säger Brendan Ives, chef för Division X på Telia.
Ett steg mot smartare fastigheter
Telia förbinder sig genom avtalet att leverera 9 000 IoT-enheter. IoT står för Internet of Things och Stockholm Exergi planerar att installera enheterna under de kommande tre åren.
– Vårt samarbete med Stockholm Exergi är ett viktigt steg mot smartare fastigheter och är ett konkret exempel på hur digitalisering kan effektivisera värme- och energiförbrukning och därmed bidra till hållbar samhällsutveckling, säger Charlotta Rehman, vice vd för Telia Sverige & chef för Telias företagsaffär.
– Telia är en viktig partner för att åstadkomma detta och de kan leverera en stabil och kraftfull lösning av hög kvalitet. Det är ett samarbete där Telia och Stockholm Exergi tillsammans bidrar till en hållbar och energieffektiv stad med utgångspunkt från fastighetens energibehov, avslutar Stefan Patrikson.
Källa: Stockholm Exergi