Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stiftelsen Orustbostäder satsar på miljösmarta boenden

Bostadshus på Orust av Orustbostäder.

Orust är vackert beläget i den bohuslänska skärgården och här erbjuder Stiftelsen Orustbostäder, öns största hyresvärd, flera typer av kvalitativa och trygga boenden för olika behov. Havet och naturen är ständigt närvarande och bra service och kommunikationer gör det enkelt att leva ett gott liv. Genom ett tätt samarbete med Orust kommun tryggar man öns bostadsförsörjning.

Svensk Leverantörstidning träffar Martin Hellgren, som är VD på Stiftelsen Orustbostäder. Orustbostäder är en allmännyttig bostadsstiftelse som äger, förvaltar och bygger bostäder och lokaler. Stiftelsens uppgift är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och man förvaltar lägenheter, lokaler och bilplatser i Henån, Ellös, Svanesund, Varekil, Härmanö, Hälleviksstrand, Stocken och Mollösund på Orust. Martin Hellgren har en bakgrund från Akelius Fastigheter och började arbeta på Orustbostäder 2015, då som ekonomichef. Sedan tre år tillbaka är han VD.
– Stiftelsen Orustbostäder grundades 1962 och är en allmännyttig bostadsstiftelse med hus och lägenheter över hela Orust. Vi är oerhört måna om att erbjuda en god service och ta hand om våra hyresgäster samt förvalta vårt fastighetsbestånd. Under 2019 har 140 av våra lägenheter fått nya vitvaror, sex fastigheter har fått nytt tak och fasadrenovering har inletts på sex olika adresser för att ge några exempel, säger Martin och berättar att man äger nästan 850 lägenheter och ett 40-tal lokaler. Totalt förvaltar Stiftelsen Orustbostäder 57 000 m2 uthyrningsbar yta.
– Vi försöker vara väldigt lyhörda. Att lyssna in vad hyresgästerna önskar är viktigt för oss, och att vi lyckats med detta visar sig bland annat i den senaste Nöjd Kund-undersökningen, som gjordes under hösten, säger Martin.

Låg energiförbrukning, underhållsfria material och solceller är viktiga delar av miljösatsningen
Orustbostäder arbetar inte bara med sina befintliga fastigheter, utan också med miljösmarta nybyggen. Just nu arbetar man med tre nybyggen.
– Vi bygger Orusts första höghus på Åsvägen i Henån. Detta är ett hus på fem våningar som går under projektnamnet Fyrtornet. Här blir det 19 lägenheter fördelat på tvåor och treor till rimliga nyproduktionshyror. Det ska bli ett väldigt klokt hus. Till exempel ska vi bygga det så att framtida byten av vatten och avlopp ska gå enkelt att göra från trapphuset.
Martin berättar vidare att fastigheten ska vara miljösmart, med målsättningen att energiförbrukningen endast skall ligga på högst 56 % av myndighetskraven avseende energiförbrukning.
– Detta är väldigt lågt. Dessutom ska fasaden bestå av underhållsfria material, i stället för att en ha klassiskt fasad som måste målas och underhållas regelbundet. Uppvärmningen ska ske med bergvärme i kombination med solceller som monteras på taket.
Uthyrningen av lägenheterna i Fyrtornet kommer att ske i början av 2021 och inflyttning är planerad till juni 2021.
– I samband med att vi bygger Fyrtornet, som ligger i ett befintligt bostadsområde, så kommer vi passa på att lyfta upp och fräscha till omkringliggande utemiljö. Vi ska bland annat bygga en ny lekplats och en ny grillplats, för att ge hela området ett lyft. De som är intresserade av detta projekt är välkomna att besöka vår hemsida för vidare information, säger Martin.

Tätt samarbete med Orust kommun för att erbjuda goda boenden
Ett annat projekt som Orustbostäder arbetar med är återuppbyggnaden av en fastighet som brann på Kaprifolvägen i Henån.
– Det blir ett tvåvåningshus med 13 lägenheter. Även här siktar vi på att bygga modernt med låg energiförbrukning. Byggstart för detta projekt är i oktober och vår målsättning är att även renovera grannhuset, som klarade sig vid branden. Grannhuset ska få nya tak och fasad för att smälta ihop med nybygget. Vi installerar även bergvärme som samkörs med fjärrvärme och solpaneler, säger Martin och berättar vidare om att ett tredje projektet har en planerad byggstart vid årsskiftet.
– Detta projekt ligger på Ravinvägen i Ellös och vi väntar på att detaljplanen ska vinna laga kraft. Det skall bli ett tvåvåningshus med loftgång och totalt 8 lägenheter.
Martin menar att samarbetet med kommunen är mycket viktigt.
– Vi har ett tätt samarbete med Orust kommun för att löpande ta fram nya planer för hela Orust. Det handlar om att ha en planberedskap med byggbar mark för att kunna svara upp mot den efterfrågan som finns, både från våra befintliga boende och för nya hyresgäster, avslutar Martin Hellgren.