Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stenungsund expanderar tillsammans med Stenungsundshem

Ted Lärnhem, VD på Stenungsundshem.

Stenungsundshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som erbjuder en stor bredd av bostäder i havsnära Stenungsund. Utifrån omtanke, öppenhet och stolthet förvaltar man och bygger boenden för olika behov. Som kommunens största bostadsbolag är man flexibla och måna om att tillgodose även framtidens behov.

Svensk Leverantörstidning har ett samtal med Ted Lärnhem, som är vd på Stenungsundshem, och Anders Rollings, som är marknads- och uthyrningschef.
Ted Lärnhem kommer från den byggtekniska sidan, men började år 2004 på beställarsidan och arbetade under några år hos stora privata fastighetsägare i Göteborg, som Wallenstam och Akelius.
– Det lockade mig dock med att arbeta med ett allmännyttigt bostadsbestånd, och efter några år som vd på Orustbostäder började jag på Stenungsundshem i augusti 2017, säger Ted.
Anders Rollings kommer från Hyresgästföreningen, där han arbetat med verksamhetsutveckling och organisering. Han är ny i sin roll, och tillträdde sin tjänst i mars i år.
– Tidigare har vi arbetar i roller där vi förhandlar mot varandra som fastighetsägare och Hyresgästförening, nu när vi jobbar här i Stenungsundshem drar vi åt samma håll och det är väldigt utvecklande och roligt, säger Ted och Anders.
Stenungsund är en ung kommun som bildades 1952. Här finns ett stort fokus på den starka industrin och kommunen har varit i en expansiv fas sedan den bildades.
– Stenungsund är en blomstrande tillväxtkommun. Vi drar nytta av att vara en del av Västra Götalandsregionen och närheten till Göteborg. Det som kännetecknar Stenungsund är havet, vi ligger alldeles intill havet och det är ett stort mervärde för våra hyresgäster, säger Ted och Anders.

Boenden som tilltalar alla människor
Stenungsundhem grundades 1953 och är ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag med ett bestånd på cirka 300 000 m2 yta, varav cirka 150 000 m2 består av bostäder. De andra ytorna är olika typer av verksamhetslokaler, som Stenungsundshem förvaltar åt kommunen.
– Bolaget startades som en stiftelse men omvandlades till ett aktiebolag. Vi har haft en stabil utveckling under åren. Efter 1990-talets ekonomiska utmaningar har bolaget utvecklats till att bli ett ekonomiskt stabilt bolag. Idag har vi därför en bra kapacitet inför kommande nyproduktion, berättar Ted och Anders.
Stenungsundshems vision är enkel och konkret, de ska erbjuda regionens bästa boende. Kommunen är stor till ytan och här erbjuds många olika boenden i olika lägen.
– Vi arbetar för att säkerställa att vårt bostadsbolag har boenden som tilltalar alla människor, oavsett ekonomiska förutsättningar. Detta är ett fortlöpande arbete. Vi har idag ett bra bestånd och det finns en fördel att både ha äldre och nybyggda fastigheter, för att tillfredsställa olika behov. Tanken med allmännyttan är att erbjuda bostäder åt alla, och de flesta kommuner har ju ett bolag med just det uppdraget, säger Ted.
– Vi har en bra bredd med bostadsformer med allt från lägenheter till radhus. Vi har även strandnära lägen med havsutsikt och egen båtbrygga, så det finns ett stort utbud, säger Anders.

Storleken skapar flexibilitet
Stenungsundshem förvaltar drygt 2000 lägenheter, med 4000–5000 boende.
– Vår storlek och anpassningsförmåga gör att vi har möjlighet att tillgodose de behov som både våra hyresgäster och vår ägare, Stenungsunds kommun, har. Vi lyssnar mycket på våra hyresgäster och genom olika kundundersökningar mäter vi hur nöjda de är och hur vi kan bli bättre. Detta präglar alla delar av organisationen, det handlar om att man ska vara trygg med oss som hyresvärd och att vi ska ha ett gott anseende bland våra hyresgäster. Vår höga grad av service återspeglas i de betyg vi får, berättar Ted och Anders.
Stenungsundshem har fastigheter runt om i kommunen, men största delen finns i de centrala delarna av Stenungssund.
– Vi är inne i en expansiv fas där samhället utvecklas och vi bidrar entusiastiskt till den utvecklingen, säger Ted.

Stenungsundshems värderingar är omtanke, öppenhet och stolthet
Stenungsundshems värderingar är omtanke, öppenhet och stolthet och detta genomsyrar verksamheten.
– Vi arbetar med våra värderingar varje dag, våra hyresgäster ska känna att detta är på riktigt. Vi brukar säga att värderingarna är hem-ligheten bakom vår framgång, med betoning på hem.
Stenungsundshem har ett nära samarbete med kommunen, vilket Ted och Anders menar är givande för båda parter.
– Kommunens vision är att växa och 2027 ska man närma sig 30 000 invånare, vilket gör att det måste tillföras fler bostäder. Enligt beräkningar ska det tillföras140 bostäder per år, och där arbetar vi med att göra vår del. Vi arbetar med nyproduktion med upplåtelseformen hyresrätt, 30–60 lägenheter per år, berättar Ted och Anders och tillägger att man arbetar intensivt med kommande projekt för att säkerställa projektportföljen framöver.
– Vårt uppdrag är både att förvalta det befintliga beståndet och producera nytt. Vi har en bra organisation som täcker in både underhåll och daglig förvaltning och att producera nya hyresrätter. Vi ser positivt på framtiden, vi är i en expansiv fas och är glada över att vara med på den resan tillsammans med Stenungsundsborna, avslutar Ted och Anders.