Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stark lokal närvaro i anrikt VVS-företag

VVS-maskiner i källare, installerade och servade av Unnaryds Värme & Sanitet.

Ända sedan 1950-talet har företag och invånare i och kring Hylte kommun haft tillgång till en lokal, kunnig och mångsidig VVS-partner. Unnaryds Värme & Sanitet AB åtar sig både stort och smått – från enklare serviceinsatser till nyinstallationer och insatser i industrier – och tar ett helhetsansvar kring varje projekt.

Unnaryds Värme & Sanitet – eller bara Uvos, som många väljer att benämna företaget – bildades redan 1953 och har verkat i nuvarande form och med nuvarande namn sedan 1974. Det rör sig, förstås, om ett auktoriserat VVS-företag som jobbar med en stark lokal närvaro.
– Vi utför såväl små som stora uppdrag för både privatpersoner och företag. Vi har ända sedan starten stått för ett både skarpt och brett koncept som gjort oss till en självklar VVS-partner för traktens invånare. Våra kunder värdesätter vår mångsidighet och vår starka lokala förankring. Det skapar trygghet, säger Marika Andersson som driver företaget tillsammans med kollegan Markus Edvinsson.

Helhetsansvar
Det är dock Marikas far, Sverker Andersson, som alltjämt står som ägare och VD för bolaget efter att ha tagit över detsamma efter tidigare ägaren för drygt tio år sedan. Tillsammans med dottern och arbetsledaren Markus representerar han således företagets starka bredd.
– Vi jobbar med allt från enklare serviceinsatser till pannbyten, värmepumpsinstallationer, badrumsrenoveringar, nyinstallationer och uppdrag för industrier. Vår långa erfarenhet i kombination med alla våra kvalitets- och säkerhetscertifieringar gör att vi mer eller mindre saknar begränsningar. För oss är inga uppdrag vare sig för stora eller för små, säger Markus.
Han tillägger att företaget genom åren har byggt upp ett omfattande kontaktnät med samarbetspartners i byggbranschen, vilket gör att man alltid kan ta ett helhetsansvar kring varje enskilt projekt. Unnaryds Värme & Sanitet ansvarar till exempel för allt VVS-arbete i Hylte kommuns regi och har genom åren utfört uppdrag för bland andra Weland och Tage & Söner.

Framhåller personalen
Unnaryds Värme & Sanitet sysselsätter i dagsläget nio anställda som Marika och Markus gärna framhåller lite extra.
– De besitter oerhört hög kompetens samtidigt som de är serviceinriktade. De ställer upp i alla väder, de prioriterar alltid kunden och jobbar med ett tydligt driv som gör att de hela tiden vill bli bättre, säger Marika Andersson.
Företagets medarbetare rycker ofta ut med kort varsel då de servar och reparerar i samband med akuta ärenden. Inga uppdrag är avslutade innan kunden är helt nöjd. Personalen är, understryker Marika, företagets främsta tillgång. De är ett sammansvetsat team som hjälps åt med alla insatser.
– De är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta växa och utvecklas, samtidigt som vi bibehåller vår höga kvalitetsnivå. Vi söker just nu efter nya duktiga förmågor som kan bidra till att utveckla vårt koncept ytterligare.

Intervju: Sean Larsson
Text: Örjan Persson