Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stark innovationskraft i Karlskoga kommun

Rallyförare i Karlskoga kommun.

Efter nästan hundra år av socialdemokratiskt styre valde invånarna i Karlskoga ett nytt ledarskap i september 2018. Därmed lades också den politiska inriktningen rörande näringslivet om. Handlingskraft är nyckelordet när Karlskoga kommun och dess företag nu tar nästa kliv in i framtiden.

– Det var ju något av en sensation här i Karlskoga när Socialdemokraterna efter 99 år vid makten fick stiga åt sidan, berättar Tony Ring (M), kommunstyrelsens ordförande sedan den 1 januari 2019.
Som oppositionsråd under flera år ansåg han att det inte fanns tillräckligt med handlingskraft i kommunen i arbetet med att främja dess näringsliv och driva det framåt.
– Jag kom bra överens med den tidigare ledningen, understryker Tony, men poängterar också att han insåg att det behövdes förändringar för att åstadkomma resultat. En sådan var att byta ut kommundirektören.
– Vi hade absolut inget emot sittande kommundirektör, men man kan likna det vid ett företag där man har legat i topp beträffande analoga lösningar, men där man nu ska göra samma resa digitalt. I det läget byter man VD:n, så det är egentligen inte mer dramatiskt än så. Vi bytte även personalchef och informationschef, samt tillsatte en riktig näringslivschef, allt i syfte att få ett bättre näringslivsklimat, och jag anser att vi har kommit långt i den strävan.

”Många kloka människor”
Undersökningar visar att Tony Rings filosofi ger resultat. I företagarnas egen undersökning, där man mest fokuserar på lönsamhet, ligger Karlskoga kommun bland de 15 bästa i Sverige.
I Karlskoga finns ett flertal storföretag och under senare tid har man kunnat notera ett rejält uppsving inom försvarsindustrin. Dessutom visar den kemisktekniska industrin och läkemedelsindustrin på betydande uppgångar. Nobel Biocare är ett i sammanhanget gott exempel.
– Bofors har ju funnits här en längre tid och hela tiden legat i framkant avseende teknisk utveckling. Det är många företag som är sprungna ur Bofors som det går väldigt bra för. Det skvallrar också om att i har en oerhört stark innovationskraft här i Karlskoga, som ju ofta har kallats Sveriges civilingenjörstätaste kommun. Jag vet inte om det verkligen är så, men faktum är att det bor väldigt många kloka människor här som bidragit till näringslivets goda utveckling i regionen, säger Tony Ring.

Attitydförändring
Tony var själv en mycket framgångsrik racerförare innan han blev aktiv inom politiken. Han har försökt använda sig av den drivkraft och vinnarmentalitet han fått genom motorsporten och ta den med sig i sin politiska roll.
– Om man vill vinna något med politisk förändring måste man ha mandat att genomföra dem. Vi i kommunen måste bistå företagen, och här började vi genast med en attitydförändring genom en förbättrad näringslivsstrategi. Vi försöker till exempel involvera både näringslivsorganisationer och företagare, vi vill att de bidrar med idéer och nytänkande, vilket sedan blir ett formellt dokument som är klubbat hela vägen i de politiska leden. Vi har fått god respons på det sättet att arbeta, konstaterar Tony Ring.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson