Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stark bredd inom markentreprenader och transporter

Grustag med två maskiner från NA Schakt.
Kompetens, service och kvalitet.
Så lyder ledorden i NA Schakt, vars styrka är grovplanering av större områden. Bolaget är därmed en viktig spelare i en mängd västsvenska bygg- och infrastrukturprojekt.

NA Schakt startades i Landvetter 2003 och drivs än idag av Niklas och Jennie Agerblom.
– Min far, farfar och mina farbröder har jobbat i entreprenadbranschen genom generationer, berättar Niklas som från allra första början hyrde en grävmaskin.
Sedan dess har mycket hänt i företaget som idag sysselsätter 20 anställda och utför grovplanering, schaktarbeten, massatransporter med mera för en rad kunder och samarbetspartners i bygg- och anläggningsbranschen, till exempel B.R.A. Mark, AFAB, LUNAR AB, Peab, NCC, Skanska och Veidekke, samt även många privata företag.

Komplett maskinpark
NA Schakt är verksamt inom ett flertal stora projekt, rörande infrastruktur och industri. För Peab Anläggning jobbar man sedan ett år tillbaka med motorvägsbygget mellan Alingsås och Vårgårda, och man befinner sig just nu i slutskedet av byggandet av ett nytt bostadsområde i Gamlestan där man ansvarar för lastning och transporter av schaktmassor.
– I många fall samarbetar vi med lokala aktörer, till exempel sprängare och transportföretag, här i Härryda kommun, säger Jennie Agerblom som är bolagets VD.
Hon presenterar den breda maskin- och fordonsparken som består tio grävmaskiner från 8 till 50 ton, hjullastare, krossar och lastbilar. Bolaget är medlem i Maskinentreprenörerna som regelbundet erbjuder utbildningar och kurser som stärker NA Schakts kompetens. Personalen är utbildad för att möta alla kompetenskrav, så som Arbete på väg, Heta arbeten, Säkra lyft, HRL med flera.

Nya investeringar
NA Schakt utför även projekt i helt egen regi, bland annat arbete på en blivande industritomt i Bårhult. Det rör sig om företaget Berger & Co som ska flytta från Högsbo till Landvetter där de ska bygga sin nya anläggning.
– Här jobbar vi just nu med totala schaktarbeten, VA och L-stöd samt lägger ut makadam och justering för asfaltering. Vi lämnar efter oss ett helt färdigt markområde. I Brottkärr utför vi just nu ett komplicerat uppdrag med mycket sprängning, vilket utförs i samarbete med Sprängarpojkarna, berättar Jennie Agerblom.
Liksom Nicklas ser hon framtiden an med stor tillförsikt.
– Tack vare ökad efterfrågan och nya miljökrav behöver vi ständigt uppdatera och investera i vår maskinpark för att leva upp till de nya miljöklassningarna. Detta är ständigt pågående. Vi hoppas också kunna hitta en tomt i Härryda för att kunna bygga en industrihall med kontor, för att ytterligare kunna utveckla verksamheten, avslutar Jennie och Niklas Agerblom.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson